De lesmethode bevat ook:

Begrijpend luisteren


Kidsweek in de Klas start met het aanleren van strategieën vanaf groep 4. Echter, voorafgaand aan de periode waarin strategieën worden aangeleerd, bevordert de leerkracht het lezen met begrip al door teksten voor te lezen, met kinderen te praten over teksten, verbanden te leggen met hun achtergrondkennis en hen te laten nadenken over de inhoud van de tekst. Kidsweek in de Klas heeft lessen begrijpend luisteren ontwikkeld, waarmee u de doorgaande leerlijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen kunt waarborgen.

Woordenschat


Naast technisch lezen en de (achtergrond)kennis van de wereld is de aanwezige woordenschat van grote invloed op begrijpend lezen. Kidsweek in de Klas selecteert wekelijks woorden en plaatsen aan de hand van een artikel uit Kidsweek. Uw leerlingen verwerken de aangeboden woorden en plaatsen op papier in hun lesboekje of digitaal.

Zelfstandig werken / wereldoriëntatie


Wekelijks worden drie zelfstandig werkkaarten in het lesmateriaal opgenomen. Zij zijn gekoppeld aan de artikelen uit Kidsweek en de kern- en tussendoelen van het betreffende vakgebied.

Zelfstandig werkkaart 1 – wereldoriëntatie

De krant kan goed gekoppeld worden aan wereldoriëntatie. Elke week staan er artikelen in Kidsweek die gaan over wat er in de wereld gebeurt. Van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen tot discriminatie en gezonde voeding.

Bij Kidsweek in de Klas krijgen uw leerlingen les over aardbevingen als er daadwerkelijk een aardbeving heeft plaatsgevonden. Dit zorgt voor een hoge betrokkenheid en nieuwsgierigheid naar meer (achtergrond)informatie. De lesdoelen worden gekoppeld aan het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Zelfstandig werkkaart 2 – wisselend vakgebied

De wisselende leskaart betreft verschillende vakgebieden. De lesdoelen worden gekoppeld aan de kerndoelen behorend bij het vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten op het gebied van rekenen, Engels, topografie, taal, creatief en studievaardigheden.

Zelfstandig werkkaart 3 – nieuwspuzzel

De nieuwspuzzel is een kruiswoordpuzzel waarbij uw leerlingen vragen beantwoorden over artikelen uit Kidsweek. Uw leerlingen leren om snel en doelgericht op zoek te gaan naar informatie in de krant, waarbij studievaardigheden een belangrijke rol spelen.

Voorbeeldmateriaal

Testimonial

fotoreferentie 2

Meester René van basisschool de Albatros (Lelystad):

Geheel nieuwe dimensie in het begrijpend lezen! De methode is actueel en multi-mediaal!