Voorbeeldmateriaal

Bekijk hier een voorbeeldles Mediawijsheid met Kidsweek in de Klas. Hiervoor heeft u een gratis LessonUp account nodig U ziet alle lesmaterialen die u maandelijks kunt verwachten bij een abonnement op Kidsweek in de Klas.

  • Digibordles
  • Lesinstructie bij de digibordles
  • Verwerkingsopdrachten voor uw leerlingen (zowel op papier als digitaal)
  • Antwoordblad bij de verwerkingsopdrachten

 

Bekijk een proefles door op de onderstaande afbeelding te klikken:

Naamloos 1

Waarom Mediawijs met Kidsweek in de Klas?

wereldbol

Actuele thema's

Elke maand gaat u met uw leerlingen op zoek naar het antwoord op een vraag op het gebied van mediawijsheid. Van hoe ga ik om met social media?, wat is waar wat online staat?  tot wie ben ik op internet?  en wat zet ik wel/niet online?

tablet

Lesmethode

Mediawijs met Kidsweek in de Klas biedt u een methodische aanpak voor het thema mediawijsheid. Aan het begin van iedere maand wordt er een les voor u in de digitale leeromgeving klaargezet. Deze kunt u op een door u gewenst moment inplannen.

iphone

Multimediaal

Een digitale les mag bij mediawijsheid niet ontbreken. Daarom start iedere les met een interactieve digibordles gevolgd door verwerkings- opdrachten in de digitale leeromgeving. Daarnaast kunnen de opdrachten ook geprint worden.

meisje

Competenties

Elke maand wordt er één van de tien competenties van Mediawijzer.net uitgelicht. Dit initiatief van de ministeries van OC&W en Jeugd en Gezin is in 2008 opgezet om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken.

Reactie

Hieronder vertelt een leerling van basisschool De Hoeksteen uit Bussum wat ze van de lessen mediawijsheid vindt.

Leerling basisschool over voordelen Kidsweek in de Klas

Leerling van basisschool De Hoeksteen (Bussum):

Ik vind lessen voor mediawijsheid heel leerzaam. Eerst zette ik zomaar dingen op mijn profiel en werd ik een keer vrienden met iemand die ik niet kende. Sinds de les mediawijsheid denk ik er veel beter over na wat je wel en niet op internet kunt plaatsen en je echt niet zomaar met iedereen vrienden moet worden.