Meer informatie over de trainingen:

Introductie: aan slag met Kidsweek in de Klas (€ 400,-)

In deze training leer je hoe je de methode begrijpend lezen van Kidsweek in de Klas effectief ingezet. Welke strategieën worden gehanteerd, hoe belangrijk zijn deze strategieën voor het begrijpend leesonderwijs, hoe werkt u met de digitale leeromgeving, welke niveaus zijn er en hoe deelt u uw leerlingen op het juiste niveau in? Na deze introductie laat één van onze trainers in een klas naar keuze zien hoe een les begrijpend lezen met Kidsweek in de Klas eruit ziet.

Duur: 2 uur
Doelgroep: Leerkrachten groep 1 t/m 4

Begrijpend lezen: het geven van een effectieve lesinstructie mét modeling (€ 600,-)

Leerkrachten spelen een belangrijke rol bij de verhoging van resultaten voor begrijpend lezen. In deze training leer je waar een effectieve lesinstructie begrijpend lezen aan moet voldoen, welke fases uit het EDI-model een belangrijke rol spelen en hoe je als leerkracht als model kunt fungeren (modelen). Na deze training kun je zelf lesinstructies ontwerpen bij teksten naar keuze.

Duur: 3 uur
Doelgroep: Hele team

Begrijpend lezen: het analyseren van (toets)resultaten en remediëring (€ 300,-)

Welke leerlingen vallen uit op begrijpend lezen en wat zijn mogelijke oorzaken hiervan? Hoe gaat u deze leerlingen effectief ondersteunen, zodat hun resultaten voor begrijpend lezen verhogen? Hoe kunt u de strategietoetsen en remediëringsmaterialen van Kidsweek in de Klas effectief inzetten? In deze training analyseer je de gegevens uit afgelopen toetsen en bepaal je wat dit betekent voor het onderwijs aan jouw groep.

Duur: 1,5 uur
Doelgroep: Leerkrachten groep 4 t/m 8

Begrijpend luisteren: een doorgaande leerlijn (€ 300,-)

Leerkrachten in de onderbouw bieden een stevige basis voor het latere begrijpend leesonderwijs. In deze training leer je waar een effectieve les begrijpend luisteren aan moet voldoen, welke fases uit het EDI-model een belangrijke rol spelen en hoe je als leerkracht als model kunt fungeren. Deze strategieën gaan de leerlingen later, als zij kunnen lezen, zelf leren toepassen. Na deze training kun je zelf effectieve lessen begrijpend luisteren ontwikkelen bij teksten naar keuze. Denk aan prentenboeken, maar ook aan informatieve boeken, reclamefolders, gebruiksaanwijzingen en andere teksten.

Duur: 1,5 uur
Doelgroep: Leerkrachten groep 1 t/m 4

Begrijpend lezen: observatie in de klas (€ 200,- per klas)

Wilt u weten of u op de goede weg bent? Eén van onze trainers begeleidt u graag. Wij komen een lesinstructie begrijpend luisteren of begrijpend lezen meekijken en geven gerichte handelingsadviezen die de resultaten voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren zullen verhogen.

Duur: 1 uur (observatie + nagesprek met handelingsadviezen)
Doelgroep: Hele team

Juf Tamara over voordelen Kidsweek in de Klas

Juf Tamara van Thomas Aquinoschool (Sneek):

Ik vind 'Kidsweek in de Klas' zoals die nu is al een goede methode. De lessen zijn actueel en uitdagend, alle strategieën komen aan bod, een fijne en goede manier van toetsing. Ik ben ook er blij met de nieuwe woordenschat oefeningen. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen het leuk vinden om te doen. Ik hoef ze niet meer te motiveren. Vooral de wereldoriëntatie kaarten vinden ze leuk.