Remediëringsbladen

De remediëringsbladen worden op drie niveaus aangeboden (A, B en C) en zijn als volgt geclusterd:

Strategie 1 en 2
Hierin is aandacht voor het bepalen van het leesdoel, verschillende tekstsoorten en het voorspellen van een tekst.

Strategie 3 en 4
Hierin is aandacht voor het activeren van voorkennis, het bepalen van nieuwe informatie die in de tekst gelezen is en het vinden van antwoorden op vragen over het onderwerp.

Strategie 5
Hierin is aandacht voor herstelstrategieën, zoals omgaan met moeilijke woorden in de tekst, verwijswoorden en signaalwoorden.

Strategie 6 en 7
Hierin is aandacht voor de hoofdgedachte, het maken van een samenvatting, het uittekenen van een tekst en het bepalen van het leesdoel van de schrijver.

U kunt de remediëringsbladen van Kidsweek in de Klas downloaden in de digitale leeromgeving van Kidsweek in de Klas. Ga hiervoor naar www.kidsweekindeklas.nl/lesmateriaal en log in met uw inloggegevens. Heeft u hier hulp bij nodig of bent u uw wachtwoord vergeten? Onze lezersservice helpt u graag verder (020-6304707)