10 tips begrijpend lezen voor ouders


 
Tip 1

Lees veel en vaak. Om begrijpend te kunnen lezen moet een kind goed technisch kunnen lezen. Een kind leert met name goed technisch te lezen door veel te lezen (leeskilometers maken). Veel lezen en oefenen met lezen draagt dus bij aan goed begrijpend lezen. Lees samen en geef het goede voorbeeld door ook een krant of boek open te slaan, als uw kind zelfstandig leest.

Tip 2

Lees Kidsweek op vaste tijden samen, bijvoorbeeld na schooltijd of voor het slapen gaan. Leest uw kind liever alleen, dan kan dat natuurlijk ook. Door iedere dag een half uurtje te lezen leert een kind beter technisch lezen en daardoor beter begrijpend te lezen.

Tip 3

Bekijk ieder artikel voor het lezen samen aandachtig door. Laat het kind de titel lezen, de afbeeldingen bekijken en voorspellen waar het artikel over gaat. Bespreek vooraf wat het kind al weet over het onderwerp (voorkennis activeren).

Tip 4

Bespreek na het lezen waar het artikel over ging en of de voorspelling klopte. Ga na wat het kind zich afvraagt na het lezen van de tekst en wat het kind nog meer wil weten over het onderwerp (vragen stellen). Zoek samen naar de antwoorden en ga samen op zoek naar meer informatie (op internet of in boeken). Laat het kind na het lezen de tekst visualiseren: vraag wat het kind voor zich ziet als hij/zij de tekst leest (uitbeelden mag ook). Welke zinnen kan het kind niet visualiseren? Is de betekenis van deze zinnen duidelijk?

Tip 5

Vergroot de kennis van de wereld van uw kind. Meer kennis van de wereld leidt tot beter begrijpend lezen. Uw kind kan een tekst beter begrijpen als het al wat weet van het onderwerp en het in de context kan plaatsen.

- Zorg voor informatieboeken over bijvoorbeeld aardbevingen, orkanen en andere natuurverschijnselen.
- Zorg voor een atlas en boeken met informatie over landen. Het kind kan dan bijvoorbeeld opzoeken waar een land ligt en wat de kenmerken zijn van dit land.
- Kijk samen informatieve filmpjes over onderwerpen die uw kind speciaal interesseren of vragen die uw kind heeft na het lezen. 

Tip 6

Vergroot de woordenschat van uw kind. Laat een kind bij het lezen van Kidsweek moeilijke woorden onderstrepen en opzoeken in een woordenboek. Maak eventueel samen een woordendoosje met plaatjes van moeilijke woorden of maak een woordenschrift met daarin een uitleg van veel voorkomende moeilijke woorden.

Tip 7

Zorg voor leesplezier. Kijk wat de interesses van uw kind zijn en laat het kind zelf kiezen welke artikelen het in Kidsweek wil lezen. Zorg dat er veel leesmateriaal in huis is, van de Donald Duck tot recepten tot de gebruiksaanwijzing voor een bouwpakket.

Tip 8

Bekijk regelmatig samen wat voor soort teksten en welke tekstvormen er in Kidsweek staan. Laat het kind na het lezen bepalen welke tekstsoort het artikel is. Voorbeelden van tekstsoorten:
- informatieve tekst
- amuserende tekst
- overtuigende tekst

Voorbeelden van tekstvormen zijn: recensie, interview, nieuwsbericht. Vindt uw kind dit moeilijk, doe dan voor hoe u achter het doel en vorm van de tekst komt. Dit heet ‘modelen’.

Tip 9

Iedere tekst heeft een doel. Bespreek bij ieder artikel dat uit Kidsweek gelezen wordt, wat het tekstdoel van het artikel is. Bespreek samen wat het doel is van de schrijver van het artikel. Wil hij de lezer informeren, overtuigen of vermaken?

Tip 10

Oefen in de vakantie met de Kidsweek oefenboeken! Aan de hand van artikelen uit Kidsweek en de bijbehorende video's op de website kunnen kinderen tekstbegrip en woordenschat oefenen, zelfstandig of samen met de ouders.