Tips & Inspiratie: het geven van een goede instructie

Er zijn veel vragen rondom het geven van goede instructies begrijpend lezen. Zo geven verschillende deskundigen aan dat methodes vaak de strategieën alleen als lesdoel inzetten (Stoeldraijer en FörrerFilipiakBuhrs). Van de Mortel en Bouwman (2018) bevestigen dit en geven aan dat leerkrachten ook ontzettend veel tijd besteden aan modeling. Het denkwerk moet volgens hen meer verdeeld worden tussen de leerkracht en de leerlingen en de tekst moet centraal staan.

Maar hoe doet Kidsweek in de Klas dit dan?
Bij Kidsweek in de Klas maken we gebruik van deze combinaties:
1. Wij stellen de inhoud van de tekst centraal. De strategieën worden als hulpmiddel ingezet om de tekst beter te begrijpen. 
2. In de lesinstructies leest u uitgebreide suggesties voor modeling, waarin de verantwoordelijkheid langzaam verschuift van de leerkracht naar de leerling zelf (GRRIM-model). 
3. Bij de teksten die behandeld worden bij begrijpend lezen ontwikkelen wij een les pre-teaching waarbij aandacht wordt besteed aan woordenschat. 
4. Het is van belang om de kennis van de wereld van de kinderen te vergroten. Door het onderwerp alvast te bespreken in de pre-teaching en door het toevoegen van informatieve filmpjes, wordt aandacht besteed aan deze kennis van de wereld. Tevens is dit het uiteindelijke doel van begrijpend lezen: het vergroten van de kennis van de wereld. 
5. Tenslotte geven kinderen aan het leuk te vinden om Kidsweek te lezen wat een positieve bijdrage levert aan het leesplezier en de leesmotivatie van de kinderen.