Lesideeën voor begrijpend lezen

De Kidsweek tv-presentatoren
Laat uw leerlingen in tweetallen op een enthousiaste manier het belangrijkste nieuws uit Kidsweek vertellen. Bij de voorbereiding valt te denken aan het schrijven van de teksten, het verzamelen van attributen en het verdelen van de rollen.

Nieuwskring
Laat uw leerlingen een nieuwskring voorbereiden. Zij vertellen in deze kring welk artikel zij gekozen hebben, wie het artikel heeft geschreven, uit welke bron het artikel komt, wanneer het artikel gepubliceerd is, wat de inhoud van het bericht is en geven enige achtergrondinformatie over het onderwerp van het artikel.

De discussieleider
Lees de stelling van de week met uw leerlingen in Kidsweek en laat uw leerlingen bedenken of zij het eens of oneens met de stelling zijn. De discussieleider leidt de discussie. Hij/zij stelt vragen, vat samen, concludeert en sluit af. Ook leuk: laat de discussieleider zelf een stelling bedenken bij een onderwerp uit Kidsweek.

Kidsweek woordmuur
Maak een deel van een muur in de klas vrij voor de woordmuur. Hang hier de Kidsweek van de desbetreffende week op. Laat uw leerlingen moeilijke woorden uit Kidsweek op een memoblaadje schrijven en rond de krant hangen. Bespreek de betekenis van deze moeilijke woorden met uw leerlingen.

Je eigen Kidsweek pagina
Laat uw leerlingen een eigen Kidsweekpagina maken. Uw leerlingen kiezen een rubriek uit Kidsweek en vullen deze pagina met nieuws. Uw leerlingen gebruiken Kidsweek ter inspiratie en denken na over de inhoud van de tekst, het gebruik van afbeeldingen/foto’s en de vormgeving. Ook leuk: laat uw leerlingen een eigen (fantasie)pagina maken met nieuws over een zelfgekozen onderwerp. Te denken valt aan nieuws over de school, hun favoriete sportvereniging of nieuws dat helemaal niet bestaat.

De Kidsweek moppentapper van de week
Sluit de week gezellig af en laat een leerling zijn of haar favoriete mop uit Kidsweek aan de groep voorlezen.

De Kidsweek ontwerper
Laat uw leerlingen een eigen Scoop ontwerpen. Leuke resultaten? Stuur ze naar redactie@kidsweek.nl.