Remediëringsbladen zijn nu te downloaden

Leerlingen die uitvallen op het gebied van begrijpend lezen kunnen baat hebben bij het inoefenen van aangeleerde strategieën. Uit onderzoek blijkt dat de leerkracht hierbij een belangrijke rol speelt. Het helpt wanneer u tijdens de instructies veel hardop verwoordt wat u denkt en wat u doet (modellen). In de lesinstructies worden hier regelmatig voorbeelden bij gegeven. Ook kunt u gebruik maken van de remediëringsbladen die Kidsweek in de Klas ontwikkeld heeft.

Met behulp van de remediëringsbladen die Kidsweek in de Klas ontwikkeld heeft, kunt u uw leerling ondersteunen en begeleiden om zodoende de begrijpend leesontwikkeling verder te ontwikkelen.

In de remediëringsbladen is er aandacht voor de strategieën die aangeleerd zijn in de wekelijkse lessen begrijpend lezen. De remediëringsbladen zijn dan ook methode-afhankelijk.

De remediëringsbladen worden op drie niveaus aangeboden (A, B en C) en zijn als volgt geclusterd:

    • Strategie 1 en 2 - Hierin is aandacht voor het bepalen van het leesdoel, verschillende tekstsoorten en het voorspellen van een tekst.
    • Strategie 3 en 4 - Hierin is aandacht voor het activeren van voorkennis, het bepalen van nieuwe informatie die in de tekst gelezen is en het vinden van antwoorden op vragen over het onderwerp.
    • Strategie 5 - Hierin is aandacht voor herstelstrategieën, zoals omgaan met moeilijke woorden in de tekst, verwijswoorden en signaalwoorden.
    • Strategie 6 en 7 - Hierin is aandacht voor de hoofdgedachte, het maken van een samenvatting, het uittekenen van een tekst en het bepalen van het leesdoel van de schrijver.

Download hier de remediëringsbladen