Strategietoetsen zijn nu te downloaden

Indien leerlingen uitvallen op het gebied van begrijpend lezen, is niet altijd direct duidelijk wat hier de reden van is. Met behulp van de strategietoetsen kunt u achterhalen of uw leerling moeite heeft met de aangeboden leesstrategieën. Door de afname van de strategietoetsen krijgt u meer inzicht in de denkwijze van uw leerlingen en kunt u uiteindelijk gerichte hulp bieden. 

U kunt de strategietoetsen zowel mondeling als schriftelijk afnemen. In de strategietoetsen is er aandacht voor de strategieën die aangeleerd zijn in de wekelijkse lessen begrijpend lezen. De strategietoetsen zijn dan ook methode-afhankelijk. U kunt de toetsen naar eigen inzicht inzetten.

De strategietoetsen worden op drie niveaus aangeboden (A, B en C) en zijn als volgt geclusterd:

Strategie 1 en 2

Hierin is aandacht voor het bepalen van het leesdoel, verschillende tekstsoorten en het voorspellen van een tekst.
 
Strategie 3 en 4

Hierin is aandacht voor het activeren van voorkennis, het bepalen van nieuwe informatie die in de tekst gelezen is en het vinden van antwoorden op vragen over het onderwerp.
 
Strategie 5

Hierin is aandacht voor herstelstrategieën, zoals omgaan met moeilijke woorden in de tekst, verwijswoorden en signaalwoorden.
 
Strategie 6 en 7

Hierin is aandacht voor de hoofdgedachte, het maken van een samenvatting, het uittekenen van een tekst en het bepalen van het leesdoel van de schrijver.

Download hier de strategietoetsen