Kinderrechten (i.s.m. Soskinderdorpen)

Afbeelding leskaart2

Leskaart - Thema: Kinderrechten - 2017

Bij uw lespakket zit deze week (week 46) een extra leskaart. Deze leskaart hoort bij de advertorial SOS Kinderdorpen op pagina 10 van Kidsweek. Kidsweek in de Klas heeft een leskaart bij de advertorial ontwikkeld. In deze leskaart leren uw leerlingen alles over kinderrechten. Zij bedenken welke kinderrechten zij zelf belangrijk vinden en maken een tekening, gedicht of brief waarin ze aangeven waar elk kind op de wereld volgens hen recht op heeft.

Download