Begrijpend lezen

Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen is een kerndoeldekkende methode voor groep 4 t/m 8. Het wekelijkse lesmateriaal bestaat uit de krant Kidsweek, lesboekjes en lessen in de digitale leeromgeving. In de lessen wordt aandacht besteed aan kennis van de wereld, technisch lezen, woordenschat en het toepassen van strategieën. Begrijpend lezen wordt dan ook niet als een losstaand vak, maar in samenhang aangeboden. 

Begrijpend lezen in samenhang

Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen (dat voldoet aan de kerndoelen van SLO) is dé actuele methode voor begrijpend lezen. De kennis van de wereld, het technische leesniveau, de woordenschatontwikkeling en het kunnen toepassen van strategieën zijn van invloed op het leesbegrip. Kidsweek in de Klas besteedt in de lessen aandacht aan al deze factoren. Niveau A is geschikt voor groep 4, niveau B voor groep 5/6 en niveau C voor groep 7-8.

Kennis van de wereld

Elke week staan er artikelen in Kidsweek die gaan over wat er in de wereld gebeurt. Op deze manier breiden de leerlingen hun kennis over het onderwerp uit. Dit zorgt ervoor dat uw leerlingen extra betrokken zijn bij het onderwerp en nieuwsgierig zijn naar meer (achtergrond)informatie.


Woordenschat

Uit elk artikel dat gelezen wordt in de lessen, wordt een aantal moeilijke woorden geselecteerd. Deze worden volgens de Viertakt van Verhallen aangeleerd en ingeoefend (voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren). Om de woordenschat ook na een langere periode te kunnen controleren, doen leerlingen na drie weken een quiz waarmee zij laten zien welke woorden ze onthouden hebben.

Technisch lezen

Leerlingen die moeite hebben met technisch lezen hebben vaak meer moeite met begrijpend lezen. Kidsweek in de Klas adviseert om met deze leerlingen voorafgaand aan de eerste les de tekst al te lezen (pre-teaching). U leest in een klein groepje alvast de tekst en bespreekt de moeilijke woorden. Risicoleerlingen doen op deze manier beter mee met de klassikale lessen.

Strategieën

Strategieën kunnen worden ingezet als hulpmiddel tijdens het lezen van teksten. Kidsweek in de Klas hanteert zes leesstrategieën. De strategieën zijn bedoeld om leerlingen concrete hulpmiddelen te bieden bij het aanpakken van teksten. Het is geen doel op zich, evenmin het beantwoorden van vragen bij teksten. Voorop staat het doel van de lezer: wat wil hij te weten komen door een tekst te lezen?

Een les begrijpend lezen bestaat uit:

scoop4

Een les pre-teaching voor risicoleerlingen

Voor uw leerlingen die uitvallen op begrijpend lezen, omdat zij moeite hebben met woordenschat, kennis van de wereld en/of technisch lezen, is er een les van 10 minuten die u als pre-teaching voorafgaand aan de lesinstructie begrijpend lezen kunt geven.

scoop3

Lesinstructie

In de lesinstructie leest u welke lesfases doorlopen worden en welke tekst deze week centraal staat. Ook leest u hoe u de tekst hardop denkend kunt voordoen (modelen) en welke moeilijke woorden aan bod komen. De lesinstructie zijn opgebouwd aan de hand van het GRIMM-model en volgens EDI.

scoop5

Digibordles

De les start met een klassikale digibordles. In deze digibordlessen staat wekelijks een andere tekst centraal, denk aan: een informatieve tekst, een betogende tekst of een verhalende tekst. De verantwoordelijkheid verschuift langzaam van de leerkracht naar de leerling, waardoor alle leerlingen actief en betrokken meedoen met de les. Als uw leerlingen genoeg kennis hebben vergaard over het onderwerp en ze de tekst goed hebben begrepen, kunnen ze met de verwerkingsopdracht aan de slag.

scoop

Verwerkingsopdracht

Tijdens en na het lezen gaan uw leerlingen actief aan de slag met een verwerkingsopdracht, passend bij het onderwerp van de tekst. Praten en schrijven over het onderwerp leidt namelijk tot het toenemen van kennis over het onderwerp. De verwerkingsopdracht sluit aan op het lesdoel en wordt gemaakt in het lesboekje dat u in het midden van de krant vindt. Ook kunt u ervoor kiezen om de verwerkingsopdracht digitaal te laten verwerken.

Begrijpend luisteren

Kidsweek in de Klas heeft lessen begrijpend luisteren ontwikkeld, waarmee u de doorgaande leerlijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen kunt waarborgen. Begrijpend Lezen start  vanaf groep 4. Echter, voorafgaand aan deze periode, bevordert de leerkracht het lezen met begrip al door teksten voor te lezen, met kinderen te praten over teksten, 

verbanden te leggen met hun achtergrondkennis en hen te laten nadenken over de inhoud van de tekst. De lessen begrijpend luisteren vindt u in de digitale leeromgeving. Met de lessen begrijpend luisteren werkt u aan het vergroten van de kennis van de wereld en woordenschat. Er komen verschillende tekstsoorten aan bod; zo wordt er zowel gebruik gemaakt van prentenboeken en informatieve boeken.

Referenties

Wat onze klanten zeggen.

Kidsweek in de Klas uitproberen?

Maak nu kennis met de actuele onderwijsmethodes van Kidsweek in de Klas.
Neem een proeflicentie of kies voor een abonnement voor de hele school.

digitaal Abonnement

299,-
Bestaat uit
 • Kerndoeldekkende methode voor begrijpend lezen
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digibordlessen en (digitale) verwerkingsopdrachten
 • Strategietoetsen en remediëringsbladen
 • Lessen begrijpend luisteren
 • Pakket met kranten en lesboekjes
Bestel nu

Proefabonnement

60,-
Bestaat uit 6 weken:
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digibordlessen en (digitale) verwerkingsopdrachten
 • Strategietoesten en remediëringsbladen
 • Lessen begrijpend luisteren
 • 15 of 30 kranten met lesboekjes
Bestel nu

Vast Abonnement

445,-
Bestaat uit
 • Kerndoeldekkende methode voor begrijpend lezen
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digibordlessen en (digitale) verwerkingsopdrachten
 • Strategietoetsen en remediëringsbladen
 • Lessen begrijpend luisteren
 • Pakket met kranten en lesboekjes
Bestel nu

Wilt u een abonnement afsluiten voor een school in België? Maak dan gebruik van dit formulier

Arrow-up