Begrijpend lezen

Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen is een kerndoeldekkende methode voor groep 4 t/m 8. Het wekelijkse lesmateriaal bestaat uit de krant Kidsweek, lesboekjes en lessen in de digitale leeromgeving. In de lessen wordt aandacht besteed aan kennis van de wereld, technisch lezen, woordenschat en het toepassen van strategieën. Begrijpend lezen wordt dan ook niet als een losstaand vak, maar in samenhang aangeboden. 

BEGRIJPEND LEZEN IN SAMENHANG

Kennis van de wereld

Elke week staan er artikelen in Kidsweek die gaan over wat er in de wereld gebeurt. Op deze manier breiden de leerlingen hun kennis over het onderwerp uit. Dit zorgt ervoor dat uw leerlingen extra betrokken zijn bij het onderwerp en nieuwsgierig zijn naar meer (achtergrond)informatie.


Woordenschat

Uit elk artikel dat gelezen wordt in de lessen, wordt een aantal moeilijke woorden geselecteerd. Deze worden volgens de Viertakt van Verhallen aangeleerd en ingeoefend (voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren). Om de woordenschat ook na een langere periode te kunnen controleren, doen leerlingen na drie weken een quiz waarmee zij laten zien welke woorden ze onthouden hebben.

Technisch lezen

Leerlingen die moeite hebben met technisch lezen hebben vaak meer moeite met begrijpend lezen. Kidsweek in de Klas adviseert om met deze leerlingen voorafgaand aan de eerste les de tekst al te lezen (pre-teaching). U leest in een klein groepje alvast de tekst en bespreekt de moeilijke woorden. Risicoleerlingen doen op deze manier beter mee met de klassikale lessen.

Strategieën

Strategieën kunnen worden ingezet als hulpmiddel tijdens het lezen van teksten. Kidsweek in de Klas hanteert zes leesstrategieën. De strategieën zijn bedoeld om leerlingen concrete hulpmiddelen te bieden bij het aanpakken van teksten. Het is geen doel op zich, evenmin het beantwoorden van vragen bij teksten. Voorop staat het doel van de lezer: wat wil hij te weten komen door een tekst te lezen?

doe een proefles!

Een keertje kijken hoe een les van Kidsweek in de Klas eruitziet? Of wilt u de les een keer uitproberen in de klas? Doe dan een proefles Kidsweek in de Klas Begrijpend lezen!

Een les begrijpend lezen bestaat uit:

scoop4

Een les pre-teaching voor risicoleerlingen

Voor uw leerlingen die uitvallen op begrijpend lezen, omdat zij moeite hebben met woordenschat, kennis van de wereld en/of technisch lezen, is er een les van 10 minuten die u als pre-teaching voorafgaand aan de lesinstructie begrijpend lezen kunt geven.

scoop3

Lesinstructie

In de lesinstructie leest u welke lesfases doorlopen worden en welke tekst deze week centraal staat. Ook leest u hoe u de tekst hardop denkend kunt voordoen (modelen) en welke moeilijke woorden aan bod komen. De lesinstructie zijn opgebouwd aan de hand van het GRIMM-model en worden gegeven volgens het expliciete directe instructiemodel (EDI).

scoop5

Digibordles

De les start met een klassikale digibordles. In deze digibordlessen staat wekelijks een andere tekst centraal, denk aan: een informatieve tekst, een betogende tekst of een verhalende tekst. De verantwoordelijkheid verschuift langzaam van de leerkracht naar de leerling, waardoor alle leerlingen actief en betrokken meedoen met de les. Als uw leerlingen genoeg kennis hebben vergaard over het onderwerp en ze de tekst goed hebben begrepen, kunnen ze met de verwerkingsopdracht aan de slag.

scoop

Verwerkingsopdracht

Tijdens en na het lezen gaan uw leerlingen actief aan de slag met een verwerkingsopdracht, passend bij het onderwerp van de tekst. Praten en schrijven over het onderwerp leidt namelijk tot het toenemen van kennis over het onderwerp. De verwerkingsopdracht sluit aan op het lesdoel en wordt gemaakt in het lesboekje dat u in het midden van de krant vindt. Ook kunt u ervoor kiezen om de verwerkingsopdracht digitaal te laten verwerken.

Referenties

Wat onze klanten zeggen.

Arrow-up