KIDSWEEK IN DE KLAS-Begrijpend lezen

Leesplezier en leesbevordering staan centraal bij Kidsweek in de Klas-Begrijpend lezen. De methode sluit aan bij het nieuwe curriculum:

  • aantekeningen maken op inhoud.
  • Praten over de tekst.
  • Teksten kunnen weergeven in diverse schema’s
  • Close Reading. 

Wanneer u op zoek bent naar een lesmethode met alleen begrijpend lezen, dan is Kidsweek in de Klas Begrijpend lezen een prima optie. Kidsweek in de Klas Begrijpend lezen is een methode:

  • die uitgaat van de actualiteit.
  • die rijke teksten bevat.
  • die verschillende tekstsoorten aanbiedt
  • met een leerlijn Schrijfvaardigheid. Leerlingen leren het schrijven (en beoordelen) van allerlei soorten tekstsoorten.
  • die te integreren is met Kidsweek-Wereldburgers (wereldoriëntatie en burgerschap) met Kidsweek in de Klas-Compleet.

Omdat de lessen in Kidsweek in de Klas-Begrijpend lezen in samenhang worden aangeboden, verhoogt dit de betrokkenheid, kennis en begrijpend leesvaardigheden van uw leerlingen!

Arrow-up