Elke les begrijpend lezen met Kidsweek in de Klas bestaat uit:

Lesinstructie


In de lesinstructie leest u welke lesfases doorlopen worden en welke tekst deze week centraal staat. Ook leest u hoe u de tekst hardop denkend kunt voordoen (modelen) en welke moeilijke woorden aan bod komen.

Pre-teaching voor risicoleerlingen


Voor uw leerlingen die uitvallen op begrijpend lezen, omdat zij moeite hebben met woordenschat, kennis van de wereld en/of technisch lezen, heeft Kidsweek in de Klas een les van 10 minuten ontwikkeld die u als pre-teaching voorafgaand aan de lesinstructie begrijpend lezen kunt geven..

Digibordles


De les start met een klassikale digibordles. In deze digibordlessen staat wekelijks een andere tekst centraal, denk aan: een informatieve tekst, betogende tekst, instruerende tekst en een verhalende/vertellende tekst. De verantwoordelijkheid verschuift langzaam van de leerkracht naar de leerling, waardoor alle leerlingen actief en betrokken meedoen met de les. Als uw leerlingen genoeg kennis hebben vergaard over het onderwerp en ze de tekst goed hebben begrepen, kunnen ze met de verwerkingsopdracht aan de slag.

Verwerkingsopdracht


Tijdens en na het lezen gaan uw leerlingen actief aan de slag met een verwerkingsopdracht, passend bij het onderwerp van de tekst. Praten en schrijven over het onderwerp leidt namelijk tot het toenemen van kennis over het onderwerp. De verwerkingsopdracht sluit aan op het lesdoel en wordt gemaakt in het lesboekje dat u in het midden van de krant vindt. Ook kunt u ervoor kiezen om de verwerkingsopdracht digitaal te laten verwerken.

Voorbeeldmateriaal


Bekijk een proefles in de digitale omgeving. Voor gratis toegang tot de proefles dient u eenmalig uw e-mailadres achter te laten. Bekijk hier de proefles.

Bekijk hieronder het werkboekje.

Kennis

Kennis v.d. wereld

Door het gebruik van de krant in de lessen vergroten uw leerlingen hun (achtergrond) kennis van de wereld. Daarnaast draagt het lezen van een krant bij aan de algemene ontwikkeling van leerlingen.


Testimonial

foto ewout kidsweek nieuw

Meester Ewout van De Zonnewijzer (Siddeburen):

Wat maakt Kidsweek, voor mij als leerkracht, zo bijzonder?
De kracht van de Kidsweek krant zit vooral voor mij in het volgende: Actualiteit samen brengen in de belevingswereld van leerlingen.

Doordat de teksten dichtbij de leerlingen staan is de betrokkenheid zeer groot. Begrijpend lezen wordt door leerkrachten/leerlingen vaak gezien als iets moeilijks of iets saais.Dat is bij Kidsweek niet het geval. Mijn leerlingen zien Kidsweek niet als een uur begrijpend lezen. Mijn leerlingen ervaren het als een uur zich verdiepen in de actualiteit gecombineerd met een creatieve verwerking die het beste bij hun past.

Aan de hand van strategieën die ik mijn leerlingen leer bij Kidsweek kan ik dat ook in alle andere vakken terug laten komen. Daardoor wordt de manier van werken met Kidsweek een onderdeel voor het leren van alle andere vakken op school. Begrijpend lezen wordt een manier van benaderen, geen vak zoals: rekenen, taal of spelling.

Dus….Weg met dat oneindig kopieerwerk! Weg met de onduidelijkheid! Kidsweek is voor mij de perfecte methode! Waar we samen zichtbaar plezier mee hebben en resultaat mee boeken!