Veelgestelde vragen

Onderstaand treft u de antwoorden aan op de meest gestelde vragen. Hebben we hiermee uw vraag niet kunnen beantwoorden, neem dan contact met ons op.

Algemene vragen

Kidsweek in de Klas biedt de volgende methodes aan: Kidsweek in de Klas begrijpend lezen en Kidsweek in de Klas Wereldburgers (Wereldoriëntatie en burgerschap). Deze methodes zijn zeer goed te combineren en in samenhang aan te bieden.

Ja dat kan. De weekplanning is in hetzelfde thema, maar veel scholen kiezen er ook voor om langere tijd aan een thema te werken. De map Archief Wereldoriëntatie bevat uitgewerkte lessen die zeer geschikt zijn om thematisch in te zetten. Ook hebben we in de handleiding een thematische planning opgenomen, zodat u zeker weet dat alle doelen aan bod komen.

Ja. Bij begrijpend lezen lessen, zit elke week een les pre-teaching voor leerlingen die moeite hebben met woordenschat of technisch lezen.

Ja. De lesinstructies zijn opgebouwd aan de hand van het Expliciete Directe Instructie- model (EDI). Daarbij wordt het Gradual Release of Responsibility Instruction model (GRIMM) gevolgd.

De contactpersoon van uw school heeft een mail ontvangen met daarin een vouchercode. Door deze te delen met collega’s, kan iedere leerkracht zelf inloggen bij LessonUp. Dit gaat als volgt:

Iedere leerkracht dient eerst een (gratis) account aan te maken via www.lessonup.com. Men klikt dan rechtsboven op de knop ‘registreren’. Er kan dan een wachtwoord worden aangemaakt.

Vervolgens wordt de vouchercode eenmalig verzilverd via www.lessonup.com/voucher. Daarna kan men steeds inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord.

Nee, Kidsweek in de Klas biedt zelf geen trainingen aan. Er zijn echter diverse onderwijsbegeleidingsdiensten die implementatietrainingen van Kidsweek in de Klas aanbieden. Als u interesse heeft in een dergelijke training, dan kunt u een mail sturen naar scholen@kidsweek.nl.

Kidsweek in de Klas stuurt wekelijks een nieuwsbrief met lestips, inspiratie en de onderwerpen voor het lesmateriaal van die week. Schrijf je in via deze link.

Voorwaarden

Via deze link kunt u ons privacy statement inzien.

De algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

Vragen over Abonnementen

Bekijk hier alle abonnementsoorten die wij aanbieden.

Dat kan! Via deze linkkunt u een gratis informatiepakket aanvragen.

Het informatiepakket bestaat uit het nieuwste exemplaar van Kidsweek inclusief het Kidsweek in de Klas werkschrift, de handleiding van Kidsweek in de Klas Compleet en een flyer.

Jazeker. U kunt een gratis online proeflicentie aanvragen om het digitale lesmateriaal te bekijken. Klik hier voor een proeflicentie Begrijpend Lezen en hier voor een proeflicentie op Wereld & Taal.

Bezorgen

Wij streven ernaar de kranten elke week op vrijdag te versturen. Wij zijn hier deels afhankelijk van de bezorgservice. Heeft u een nieuw abonnement aangevraagd? Dan ontvangt u de eerste exemplaren uiterlijk binnen twee weken na de aanvraag.

Antwoord aanpassen in → Wanneer u de kranten op vrijdagmiddag niet heeft ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar scholen@kidsweek.nl en vragen om een nalevering. We sturen dan de kranten zo snel mogelijk naar u op.

Vragen over de lesmethode
Kidsweek in de klas – begrijpend lezen

De lessen zijn geschikt voor groep 4 t/m 8. Voor groep 4 focussen we ons in het eerste half jaar voornamelijk op begrijpend luisteren; in het tweede half jaar gaat de focus langzaam maar zeker naar (aanvankelijk) begrijpend lezen. Groep 4 t/m 8 ontvangt wekelijks het gewenste aantal kranten bij u op school bezorgd. De krant is voor iedere groep hetzelfde en bevat zowel korte als langere teksten en wisselende tekstsoorten en -vormen. De lesmaterialen worden op drie niveaus aangeboden. Niveau A is geschikt voor groep 4, niveau B voor groep 5/6 en niveau C voor groep 7/8. De leerlingen die werken met niveau A lezen een andere tekst dan de leerlingen die werken met niveau B en C. Zodoende kunnen we differentiëren op de lengte van teksten, maar ook op onderwerpkeuze. Binnen elk niveau worden bloem-klaver en drie-sterrenopdrachten aangeboden (aan de hand van de Taxonomie van Bloom), waardoor binnen elk niveau verder gedifferentieerd kan worden.

Wij willen kinderen graag wereldwijs maken door met ze te lezen, te denken, te praten en te schrijven over onderwerpen uit de actualiteit. In de lessen begrijpend lezen komen al deze factoren aan bod. Er wordt specifiek instructie gegeven voor begrijpend lezen. In de lesinstructie leest u hoe u hardop denkend kunt verwoorden wat er in uw hoofd gebeurt tijdens het lezen (modelen). Daarnaast geven we suggesties voor het maken van aantekeningen tijdens het lezen, volgens de aanpak van close-reading (lezen met de pen in de hand). U geeft de les aan de hand van de digibordles. In deze interactieve les leest u samen met de leerlingen de tekst volgens het GRRIM-model, praat u met de leerlingen over de tekst door middel van quizvragen en vragen die aanzetten tot denken en bekijkt u filmpjes. Leerlingen kunnen desgewenst met hun eigen device meedoen met de les (a la Kahoot!). De verwerkingsopdrachten worden gemaakt in het werkschrift en /of digitaal.

Kidsweek in de Klas verschijnt 34 keer per schooljaar. Bij de bezorging wordt er rekening gehouden met de vakantiespreiding. Dit betekent dat er in het geval van vakantie geen kranten worden geleverd. De kranten worden op vrijdag geleverd. Het digitale lesmateriaal staat donderdag om uiterlijk 18:00 uur online.

Onze methode voldoet aan alle relevante kerndoelen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs. Daarnaast is er in de lessen veel aandacht voor woordenschat. Daarnaast is er in de lessen veel aandacht voor wereldoriëntatie en woordenschat. 

Er zijn diverse lessen begrijpend lezen beschikbaar per week. Wij adviseren om in ieder geval les 1 (actualiteit) en de les ‘Ook taal!’ in te plannen in uw lesrooster. De andere lessen begrijpend lezen kunt u naar behoefte inzetten. De lessen duren ongeveer 45 minuten.

De leerlijn ‘schrijfvaardigheid’ maakt ook onderdeel uit van Kidsweek in de Klas - begrijpend lezen. Hierbij leren uw leerlingen het schrijven van diverse tekstsoorten. U kunt 2 weken over een opdracht doen (eerste week voornamelijk instructie en de tweede week het uitwerken van de tekst).

Er wordt vooral geobserveerd in Kidsweek in de Klas - begrijpend lezen. Dit levert meer en betrouwbaardere informatie op dan een toets. Hier hanteert Kidsweek in de Klas - begrijpend lezen observatiecriteria voor die zowel individueel als voor een groep in te zetten is. Wekelijks staat er een ander observatiecriterium centraal.

Hoewel het niet aansluit bij de visie van kidsweek in de Klas - begrijpend lezen, zijn er wel een aantal toetsen beschikbaar voor de school die toch methodegebonden toetsen wil afnemen. Deze zijn te vinden in de werkmap en LessonUp bij de map 'extra materialen’. Voor meer informatie over de toetsing verwijzen we u graag naar de Handleiding.

De werkmap ontvangt u als u een abonnement neemt op Kidsweek in de Klas - begrijpend lezen. In deze werkmap vindt u allerlei materiaal die u ter ondersteuning kan aanbieden bij het geven van de lessen begrijpend lezen. Denkt u hierbij aan de handleiding, diverse schema’s, denk- en aantekenkaarten, observatiecriteria, toetsen en denkstappenkaarten.

Vragen over de lesmethode
Kidsweek in de Klas – wereldburgers

De lessen van Kidsweek in de Klas Wereldburgers bieden we aan voor groep 5/6 en groep 7/8.

Wij willen kinderen graag wereldwijs maken door met ze te lezen, te denken, te praten en te schrijven over onderwerpen uit de actualiteit. In de lessen komen al deze factoren aan bod. Er wordt expliciet instructie gegeven voor begrijpend lezen, wereldoriëntatie, mondelinge taalvaardigheid en schrijven. In de lesinstructie leest u hoe u hardop denkend kunt verwoorden wat er in uw hoofd gebeurt tijdens het lezen (modelen). Daarnaast geven we suggesties voor het maken van aantekeningen tijdens het lezen, volgens de aanpak van close-reading (lezen met de pen in de hand). U geeft de les aan de hand van de digibordles. In deze interactieve les leest u samen met de leerlingen de tekst volgens het GRRIM-model, praat u met de leerlingen over de tekst door middel van quizvragen en vragen die aanzetten tot denken en bekijkt u filmpjes. Vervolgens geeft u expliciete instructie voor een verwerkingsopdracht gericht op mondelinge taalvaardigheid of schrijven. Leerlingen kunnen desgewenst met hun eigen device meedoen met de les (a la Kahoot!).

Kidsweek in de Klas verschijnt 34 keer per schooljaar. Bij de bezorging wordt er rekening gehouden met de vakantiespreiding. Dit betekent dat er in het geval van vakantie geen kranten worden geleverd. De kranten worden op vrijdag geleverd. Het digitale lesmateriaal staat donderdag om uiterlijk 18:00 uur online.

Kidsweek in de Klas Wereldburgers voldoet aan de kerndoelen van zowel wereldoriëntatie als burgerschap. Je voldoet ook aan de doelen die te maken hebben met mondelinge communicatie.

U dient de lessen wereldoriëntatie (les 2 en 3), burgerschap (les 4 en 5) en geschiedenis in te plannen op uw lesrooster. U kunt desgewenst de lessen 2 en 3 samenvoegen tot één les. Dit kan ook met de lessen burgerschap (les 4 en 5). De lessen 2, 3 en 4 duren, wanneer apart gegeven, 45 minuten. Les 5 duurt ongeveer 30 minuten. Wanneer u les 2 en 3 integreert duurt deze les ongeveer een uur. Als u les 4 en 5 samen aanbiedt, dan duurt deze les ongeveer 75 minuten.

Jazeker. Niet alle methodes voor wereldoriëntatie bieden ook een volledige lijn burgerschap aan. Kidsweek in de Klas Wereldburgers is ook prima in te zetten naast uw andere methode, zeker als u lesgeven vanuit de actualiteit belangrijk vindt. Daarnaast hebben wij een groot archief uitgewerkte lessen; ideaal wanneer u lessen zoekt wanneer u thematisch wil lesgeven!

De onderdelen wereldoriëntatie en burgerschap worden niet expliciet getoetst. De lessen in de map Archief Wereldoriëntatie bevatten in veel gevallen een quiz die als toets kan worden ingezet. Hierbij wordt de parate kennis getoetst. Bij deze lessen zijn vaak ook talige opdrachten te vinden. Ook deze opdrachten kunt u beoordelen indien gewenst.

Vragen over de lesmethode Kidsweek in de Klas – Compleet

Jazeker! U neemt dan een abonnement op Kidsweek in de Klas Compleet. U heeft dan begrijpend lezen, wereldoriëntatie en burgerschap in één methode. U kunt deze vakgebieden dan geïntegreerd en in samenhang geven. Bekijk hier een weekplan uit Kidsweek in de Klas Compleet!

Ja, voor al deze vakgebieden Is Kidsweek in de Klas Compleet kerndoeldekkend.

Kerndoelen

Het complete overzicht van onze kerndoelen is hier te vinden. 

Arrow-up