Veelgestelde vragen

Onderstaand treft u de antwoorden aan op de meest gestelde vragen. Hebben we hiermee uw vraag niet kunnen beantwoorden, neem dan contact met ons op.

veranderingen schooljaar 2023- 2024

Vanaf september gaan Samsam en Kidsweek samen. Dit betekent dat Kidsweek tien keer per jaar uitgebreid wordt meteen thema-bijlage van Samsam. Daarnaast zullen de methodes van Kidsweek in de Klas en Samsam geïntegreerd worden in één methode. Hiermee wordt Kidsweek in de Klas een unieke methode die als enige begrijpend lezen, wereldoriëntatie en burgerschap aan de hand van de actualiteit, in samenhang aanbiedt.

Samsam brengt al bijna 50 jaar de meest bijzondere verhalen van kinderen in Nederland en ver daarbuiten. Wij geloven dat we met deze verhalen kinderen meer begrip bijbrengen over hoe kinderen in andere landen en culturen leven. Hiermee helpen we hen om hun plek in de maatschappij beter te snappen en te leren om actief deel te nemen aan die maatschappij. Omdat wij de boodschap van Samsam met nog meer scholen en kinderen willen delen is besloten om Samsam vanaf komend schooljaar samen te voegen met Kidsweek. Wij geloven dat de actualiteit van Kidsweek en de verdieping van Samsam perfect op elkaar aansluiten en dat dit bijdraagt aan onze doelstellingen om kinderen wereld- en mediawijzer te maken en het leesplezier van kinderen te vergroten.

De eerste editie van Kidsweek met Samsam erin verschijnt 8 september.

Vanaf september wordt de methode van Kidsweek in de Klas vernieuwd. Begrijpend lezen, wereldoriëntatie en burgerschap worden geïntegreerd in één methode. Daarnaast wordt vanaf het nieuwe schooljaar Samsam onderdeel van Kidsweek en krijgt u tien keer per jaar een Kidsweek met een thema-bijlage van Samsam. De teksten van Samsam zullen ook onderdeel worden van de Begrijpend lezen lessen. U kunt begrijpend lezen apart blijven geven of ervoor kiezen dit geïntegreerd aan te bieden met wereldoriëntatie en burgerschap. Dat is geheel aan u. In het nieuwe jaar krijgt u namelijk toegang tot alle lessen van Kidsweek in de Klas en Samsam.

Ja, dit kan. U kunt begrijpend lezen nog steeds als losstaand vak blijven aanbieden. De lessen burgerschap en wereldoriëntatie kunt u dan overslaan.

Vanaf september wordt de methode van Kidsweek in de Klas vernieuwd. Begrijpend lezen, wereldoriëntatie en burgerschap worden geïntegreerd in één methode. Daarnaast wordt vanaf het nieuwe schooljaar Samsam onderdeel van Kidsweek en krijgt u tien keer per jaar een Kidsweek met een thema-bijlage van Samsam. Wereldoriëntatie wordt dus geïntegreerd aangeboden met begrijpend lezen en burgerschap. U kunt er, net als nu voor kiezen om dit aan de hand van de actualiteit te doen of thematisch op basis van het archief. Dat is geheel aan u. In het nieuwe jaar krijgt toegang tot alle lessen van Kidsweek in de Klas en Samsam.

Vanaf september wordt de methode van Kidsweek in de Klas vernieuwd. Begrijpend lezen, wereldoriëntatie en burgerschap worden geïntegreerd in één methode. Met Kidsweek in de Klas Compleet wordt begrijpend lezen al geïntegreerd aangeboden met wereldoriëntatie en diverse taaldomeinen. Hier zal vanaf september burgerschapslessen en opdrachten worden toegevoegd. Daarnaast wordt vanaf het nieuwe schooljaar Samsam onderdeel van Kidsweek en krijgt u tien keer per jaar een Kidsweek met een themabijlage van Samsam.

Op dit moment ontvangt u vijf keer per schooljaar het magazine van Samsam op school met daarbij een lesburgerschap. Vanaf komend schooljaar ontvangt u tien keer per jaar Kidsweek met de Samsam themabijlage daarin. Het digitale lesmateriaal van Samsam zal overgezet worden naar LessonUp. Hier vindt u straks zowel het archief van Samsam als het nieuwe lesmateriaal.

Al het digitale lesmateriaal van Samsam wordt omgezet naar LessonUp. De digitale lesomgeving van Kidsweek in de Klas. Abonnees ontvangen voor de start van het nieuwe schooljaar inloggegevens en instructies hoe LessonUp te gebruiken.

Alle artikelen van Samsam zullen in de zomer omgezet worden naar Kidsweek.nl. Hiermee wordt Kidsweek.nl dé plek voor betrouwbaar nieuws, informatieve video’s en rijke teksten voor kinderen! Het lesmateriaal van Samsam zal omgezet worden naar LessonUp. De digitale lesomgeving van Kidsweek in de Klas. Abonnees ontvangen voor de start van het nieuwe schooljaar inloggegevens en instructies hoe LessonUp te gebruiken.

Al onze abonnees krijgen voor de start van het nieuwe schooljaar een mail met daarin de inloggegevens voor LessonUp en instructies over hoe LessonUp werkt. Let op: deze mail gaat naar de bij ons bekende contactpersoon. Wilt u de contactpersoon wijzigen? Dan kan dat via scholen@kidsweek.nl

We zijn op dit moment bezig met de doorontwikkeling van onze methode en de exacte invulling van de lessen. Zodra we hier meer over weten krijgen abonnees daar direct meer informatie over.

Kidsweek in de Klas blijft voor groep 4 t/m groep 8 en op drie niveaus aangeboden worden (niveau A voor groep 4, niveau B voor groep 5&6 en niveau C voor groep 7&8). Daarnaast blijft het archief van begrijpend luisteren online staan voor de doorgaande leerlijn vanaf groep 1.

Ja, dat kan! Hier gebruikt u les 2, 3 en les 6 voor. In deze lessen komen alle doelstellingen en tekstsoorten aan bod.

Het lesboekje is vervangen door het Kidsweek in de Klas schrift. Tekstgerichte vragen vindt u in de digitale omgeving en leerlingen lezen met de pen en beantwoorden de vragen door deze te markeren in de tekst. We verwijzen naar de handleiding voor een uitgebreide uitleg van de werkwijze.

Met Kidsweek in de Klas leren de kinderen een tekst zich eigen te maken door op verschillende manieren aantekeningen te maken en te schematiseren. In het schrift staan hiervoor handige stramienen en schema's.

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid. Daardoor is meten op korte termijn minder relevant. Daarnaast is het analyseren van begrijpend lezen toetsen ingewikkeld. Daarom kiezen we met Kidsweek in de Klas voor formatief evalueren door middel van observatiecriteria. Deze criteria geven inzicht in hoe leerlingen denken en werken. Dat biedt handvatten voor eventuele ondersteuning. Zijn er dan helemaal geen methode-afhankelijke toetsen? Ja, die zijn er wel. Deze zijn opgenomen in de werkmap en kunnen gebruikt worden voor het in kaart brengen van specifieke vaardigheden en om methode onafhankelijke toetsvraagstellingen te oefenen. Wij adviseren om deze toetsen alleen af te nemen als je geen goed beeld krijgt van de begrijpend lezen vaardigheden van een leerlingen.

Een keer in twee weken is het mogelijk om de leerlingen, aan de hand van zes korte lessen, zelf een tekst te laten schrijven. De te schrijven tekst hangt nauw samen met de onlangs gelezen artikelen van Kidsweek in de Klas. Hierdoor wordt schrijven inhoudelijk en betekenisvoller.

Ja. Verspreid over drie leerjaren worden alle kerndoelen behandeld. De zaakvakdoelen hangen nauw samen met de actualiteit. Kidsweek in de klas draagt er zorg voor dat alle doelen aan bod komen. In een regelmatig geactualiseerd overzicht kun je zien welke doelen aan bod geweest zijn.

Ja. Herhaald lezen van dezelfde tekst blijkt bij te dragen tot beter begrip. Daarom wordt een tekst in twee lessen gebruikt en dus meerdere keren gelezen. Daarnaast zijn er literaire, amuserende teksten toegevoegd om een grotere diversiteit aan teksten aan te bieden. Deze lessen hebben ook een leesbevorderend doel. Je kunt er dus voor kiezen om de tijd die daarvoor is ingeruimd te benutten voor deze les.

Algemene vragen

Kidsweek in de Klas biedt twee methodes aan. Begrijpend Lezen en Wereld & Taal. Bij het abonnement Begrijpend Lezen biedt Kidsweek in de Klas ook lessen begrijpend luisteren en woordenschat aan.

Ja dat kan. Aan de hand van de methode Kidsweek in de Klas - Begrijpend Lezen voldoet u aan de kerndoelen op het gebied van begrijpend lezen en maken de leerlingen op papier of digitaal verwerkingsopdrachten. Met uw abonnement op Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal voldoet u aan de kerndoelen van wereldoriëntatie, mondelinge taalvaardigheid en schriftelijke taalvaardigheid. Als u een abonnement heeft op beide lesmethodes, kunt u de startles van Wereld & Taal overslaan. Dat scheelt u zo’n 45 minuten op uw lesrooster. Met een combi-abonnement behaalt u dus alle kerndoelen voor begrijpend lezen, mondelinge taalvaardigheid, schriftelijke taalvaardigheid en wereldoriëntatie. U geeft hiervoor wekelijks drie lessen en een afsluitende quiz. Uiteraard kunnen beide lesmethodes ook los van elkaar gebruikt worden.

Ja dat kan. Veel scholen kiezen ervoor om langere tijd aan hetzelfde thema te werken. Dat kan ook met Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal. Download de themakalender. Leuk om op te hangen in de klas! Ook hebben we in de handleiding een thematische planning opgenomen, zodat u zeker weet dat alle doelen aan bod komen.

Ja. Bij begrijpend lezen lessen, zit elke week een les pre-teaching voor leerlingen die moeite hebben met woordenschat of technisch lezen.

Ja. De lesinstructies zijn opgebouwd aan de hand van het Expliciete Directe Instructie- model (EDI). Daarbij wordt het Gradual Release of Responsibility Instruction model (GRIMM) gevolgd.

De contactpersoon van uw school heeft een mail ontvangen met inloggegevens. De afzender is LessonUp. Deze contactpersoon kan alle leerkrachten die met Kidsweek in de Klas werken, toevoegen. In e handleiding leest u hoe u dit kunt doen. Met uw inloggegevens kunt u hier inloggen.

Ja, die zijn er. Bij Kidsweek in de Klas werken o.a. taalspecialisten, onderwijskundigen en orthopedagogen. Zij kunnen helpen om een nieuwe methode goed te implementeren. Het team verdiept aan de hand van de trainingen en/of een begeleidingstraject hun vaardigheden. Hoe kunnen leerlingen bijvoorbeeld interactief meedoen met de les via hun eigen device? Hoe plan je lessen in als verwerkingsopdracht voor leerlingen? Hoe kun je de rapportages bijhouden? Waaraan moet een goede lesinstructie begrijpend lezen precies voldoen? Welke theorieën liggen eraan ten grondslag? En hoe kun je begrijpend lezen integreren bij het zaakvakonderwijs? Wij denken graag met u mee. De trainingen en/of het begeleidingstraject is altijd maatwerk: we bekijken in overleg met bijvoorbeeld de directie, taalspecialisten, IB-ers en/of bouwcoördinatoren welke hulp wij kunnen bieden. De trainingen zijn los te bestellen (€600,- voor een training van 2,5 uur) en/of in combinatie in een begeleidingstraject (prijs is afhankelijk van de wens van de school). Het volledige trainingsaanbod vindt u hier.

Ja dat kan. Kidsweek in de Klas wordt net als Samsam uitgegeven door DPG Media. Met Samsam behandel je alle kerndoelen voor burgerschap. In de lessen is veel aandacht voor kennis, houding en gedrag. In eerste instantie leren de leerlingen meer over een onderwerp door erover te lezen, te praten en video's te bekijken. Vervolgens bedenken de leerlingen hoe zij tegen deze situatie aankijken (houding) en nemen ze hun eigen gedrag onder de loep. De thema’s van Samsam hebben veel overlap met de lessen Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal.

Kidsweek in de Klas stuurt wekelijks een nieuwsbrief met lestips, inspiratie en de onderwerpen voor het lesmateriaal van die week. Schrijf je in via deze link.

Voorwaarden

Via deze link kunt u ons privacy statement inzien.

De algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

Vragen over Abonnementen

Bekijk hier alle abonnementsoorten die wij aanbieden.

Dat kan! Via deze link kunt u een gratis informatiepakket aanvragen. Het informatiepakket bestaat uit het nieuwste exemplaar van Kidsweek inclusief lesboekje voor begrijpend lezen, een exemplaar van Samsam, informatiebrochures over de verschillende methodes en de handleiding van Kidsweek in de Klas Begrijpend lezen en Wereld & Taal.

Jazeker. U kunt een gratis online proeflicentie aanvragen om het digitale lesmateriaal te bekijken. Klik hier voor een proeflicentie Begrijpend Lezen en hier voor een proeflicentie op Wereld & Taal.

De prijs van het abonnement is afhankelijk van hoeveel kranten u bij u abonnement afneemt. U heeft al een proefabonnement vanaf € 65,- voor zes weken. Gaat u vast met de methode aan de slag? Dan betaalt u het eerste schooljaar alleen voor het aantal weken dat Kidsweek in de Klas nog uitkomt. Sluit hier een abonnement Kidsweek in de Klas - Begrijpend Lezen af.

De prijs van het abonnement is afhankelijk van hoeveel kranten u bij u abonnement afneemt. U heeft al een proefabonnement vanaf € 55,- voor zes weken. Gaat u vast met de methode aan de slag? Dan betaalt u het eerste schooljaar alleen voor het aantal weken dat Kidsweek in de Klas nog uitkomt. Sluit hier een abonnement op Kidsweek in de Klas Wereld en Taal af.

Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal is een digitale methode. Maar uiteraard kunt u een abonnement op Wereld & Taal wel combineren met een abonnement op Begrijpend Lezen. Neem voor een combi-abonnement vrijblijvend contact op met leraar én adviseur lesmethodes, Frank Snijders via f.snijders@yandc.nl.

Bekijk onze abonnementsvoorwaarden.

De prijs van het abonnement is afhankelijk van hoeveel kranten u bij u abonnement afneemt. U heeft al een proefabonnement vanaf € 89,- voor zes weken. Gaat u vast met de methode aan de slag? Dan betaalt u het eerste schooljaar alleen voor het aantal weken dat Kidsweek in de Klas nog uitkomt. Neem voor een combi-abonnement vrijblijvend contact op met leraar én adviseur lesmethodes, Frank Snijders via f.snijders@yandc.nl.

Bezorgen

Wij streven er naar de kranten elke week op donderdag te versturen. Wij zijn hierin deels afhankelijk van PostNL, dus mogelijk dat de kranten bij u op school op vrijdag geleverd worden. Heeft u een nieuw abonnement aangevraagd? Dan ontvangt u de eerste exemplaren uiterlijk binnen twee weken na de aanvraag.

De kranten worden op donderdag of vrijdag bezorgd. Heeft u op vrijdag nog niets ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de Lezersservice. Zij zijn telefonisch bereikbaar (nummer: 020-225 1224) van maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur of per mail lezersservice@kidsweek.nl.

Vragen over de lesmethode
Kidsweek in de klas – begrijpend lezen

U kunt met de hele school werken aan Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen. Voor groep 1 t/m 3 bieden we lessen begrijpend luisteren, die gemaakt worden bij (prenten)boeken. Aan de hand van een filmpje wordt het boek voorgelezen, waardoor u het boek niet per se fysiek op school hoeft te hebben. In de lesinstructie leest u hoe u aandacht kunt hebben voor begrijpend luisteren, letterkennis en het fonemisch en fonologisch bewustzijn. Zodoende biedt u een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. Groep 4 t/m 8 ontvangt wekelijks het gewenste aantal kranten bij u op school bezorgd. De krant is voor iedere groep hetzelfde en bevat zowel korte als langere teksten en wisselende tekstsoorten en -vormen. De lesmaterialen worden op drie niveaus aangeboden. Niveau A is geschikt voor groep 4, niveau B voor groep 5/6 en niveau C voor groep 7/8. De leerlingen die werken met niveau A lezen een andere tekst dan de leerlingen die werken met niveau B en C. Zodoende kunnen we differentiëren op de lengte van teksten, maar ook op onderwerpkeuze. Binnen elk niveau worden bloem-klaver en drie-sterrenopdrachten aangeboden (aan de hand van de Taxonomie van Bloom), waardoor binnen elk niveau verder gedifferentieerd kan worden.

Wij willen kinderen graag wereldwijs maken door met ze te lezen, te denken, te praten en te schrijven over onderwerpen uit de actualiteit. In de lessen begrijpend lezen komen al deze factoren aan bod. Er wordt specifiek instructie gegeven voor begrijpend lezen. In de lesinstructie leest u hoe u hardop denkend kunt verwoorden wat er in uw hoofd gebeurt tijdens het lezen (modelen). Daarnaast geven we suggesties voor het maken van aantekeningen tijdens het lezen, volgens de aanpak van close-reading (lezen met de pen in de hand). U geeft de les aan de hand van de digibordles. In deze interactieve les leest u samen met de leerlingen de tekst volgens het GRRIM-model, praat u met de leerlingen over de tekst door middel van quizvragen en vragen die aanzetten tot denken en bekijkt u filmpjes. Leerlingen kunnen desgewenst met hun eigen device meedoen met de les (a la Kahoot!). De verwerkingsopdrachten worden gemaakt in het lesboekje en/of digitaal.

Kidsweek in de Klas - Begrijpend Lezen verschijnt 35 keer per schooljaar. Bij de bezorging van de kranten wordt er rekening gehouden met de vakantiespreiding. Dit betekent dat er in het geval van vakantie geen kranten worden geleverd. De kranten worden op donderdag of vrijdag geleverd. Het digitale lesmateriaal staat donderdag einde dag online.

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) heeft onze methode beoordeeld en laat weten dat Kidsweek in de Klas als een volledige methode voor begrijpend lezen kan worden ingezet. De methode Kidsweek in de Klas - Begrijpend Lezen voldoet aan alle relevante kerndoelen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs. Daarnaast is er in de lessen veel aandacht voor wereldoriëntatie en woordenschat. 

Tijdens het lezen van teksten kunnen strategieën als hulpmiddel dienen om tot beter tekstbegrip te komen. We denken bijvoorbeeld aan iets wat we zelf hebben meegemaakt, of waar we al eens iets over hebben gehoord (verbinden). We zien iets helemaal voor ons (visualiseren), of stellen onszelf vragen voor, tijdens en na het lezen (vragen stellen). Tijdens de lessen komen zes leesstrategieën aan bod: voorspellen, vragen stellen, visualiseren, verbinden, samenvatten en afleiden. De strategieën zijn geen doel op zich. Het gaat erom dat leerlingen ze leren gebruiken op het moment dat ze ze nodig hebben. Aan het eind van de lessen bespreken we dan ook wat de leerlingen tijdens deze les vooral heeft geholpen om tot beter tekstbegrip te komen.

Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen bestaat wekelijks uit twee lessen begrijpend lezen die ongeveer 45 minuten duren. Daarnaast kunt u wekelijks een les pre-teaching geven aan de leerlingen die uitvallen op begrijpend lezen, omdat zij een geringe woordenschat hebben, te weinig voorkennis over het onderwerp hebben of een geringe technische leesvaardigheid hebben. Deze les is optioneel en duurt ongeveer 15 minuten. U ontvangt de kranten op donderdagmiddag. De meeste scholen laten de leerlingen op vrijdag zelfstandig lezen in de krant. Dat geeft u de mogelijkheid om alvast de les pre-teaching aan een klein groepje kinderen te geven.

Na een aantal weken volgt een methode-gebonden toets (5 x per schooljaar). Deze toets kan zowel op papier als digitaal worden afgenomen. Daarnaast heeft u de beschikking over strategietoetsen en remediëringsmaterialen die u zelf kunt inplannen in uw rooster. U vindt deze materialen in de werkmap.

U ontvangt bij uw abonnement op Kidsweek in de Klas – Begrijpend Lezen een werkmap. Hierin vindt u strategietoetsen, remediëringsmaterialen, extra leskaarten gericht op wisselende vakgebieden en leesmotivatie, de handleiding en de jaarplanning. Ook ontvangt u zes posters die u in het klaslokaal kunt ophangen (los bijgestoken).

Bij uw abonnement op de kranten ontvangt u wekelijks per krant een papieren lesboekje. Leerlingen kunnen de verwerkingsopdrachten op papier in dit lesboekje maken. In onze digitale leeromgeving in LessonUp vindt u de antwoorden. U kunt er ook voor kiezen om de leerlingen de verwerkingslessen (en toetsen) digitaal te laten maken. U zet de les dan klaar in de digitale leeromgeving van de leerling in LessonUp. Als de leerling de les heeft gemaakt kunt u online de rapportage in zien.

Vragen over de lesmethode
Kidsweek in de Klas – wereld en taal

De lessen van Kidsweek in de Klas - Wereld en Taal bieden we aan voor groep 5/6 en voor groep 7/8.

Wij willen kinderen graag wereldwijs maken door met ze te lezen, te denken, te praten en te schrijven over onderwerpen uit de actualiteit. In de lessen komen al deze factoren aan bod. Er wordt expliciet instructie gegeven voor begrijpend lezen, wereldoriëntatie, mondelinge taalvaardigheid en schrijven. In de lesinstructie leest u hoe u hardop denkend kunt verwoorden wat er in uw hoofd gebeurt tijdens het lezen (modelen). Daarnaast geven we suggesties voor het maken van aantekeningen tijdens het lezen, volgens de aanpak van close-reading (lezen met de pen in de hand). U geeft de les aan de hand van de digibordles. In deze interactieve les leest u samen met de leerlingen de tekst volgens het GRRIM-model, praat u met de leerlingen over de tekst door middel van quizvragen en vragen die aanzetten tot denken en bekijkt u filmpjes. Vervolgens geeft u expliciete instructie voor een verwerkingsopdracht gericht op mondelinge taalvaardigheid of schrijven. Leerlingen kunnen desgewenst met hun eigen device meedoen met de les (a la Kahoot!).

Wereld & Taal verschijnt 40 keer per jaar. De lessen staan wekelijks op donderdag online.

Met de lessen Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal behandel je alle kerndoelen voor wereldoriëntatie. Daarnaast behaal je de doelen voor de taaldomeinen lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid. Alleen het onderdeel taalbeschouwing van de taaldomeinen komt dus niet aan bod.

Bekijk hier onze lessen bij de kerndoelen voor groep 5 & 6.
Bekijk hier onze lessen bij de kerndoelen voor groep 7 & 8.

Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal bestaat wekelijks uit twee lessen en een afsluitende quiz. De startles duurt ongeveer 45 minuten. De verdiepende les duurt ongeveer 60 minuten, die u desgewenst over twee lesmomenten kunt verspreiden. De afsluitende quiz duurt ongeveer 15 minuten. U ontvangt de kranten op donderdagmiddag. De meeste scholen beginnen op vrijdag met de startles en geven op maandag of dinsdag de verdiepende les (met een uitloop op woensdag/donderdag). Op donderdagmiddag wordt meestal de afsluitende quiz klassikaal gespeeld, of individueel ingepland voor de leerlingen.

Ja dat kan. Veel scholen die bijvoorbeeld met een methode als DaVinci of Vier keer Wijzer werken, vinden het prettig om naast deze aanpak een aantal ‘kant-en-klare’ lessen te hebben. In dit overzicht zetten we op een rijtje welke lessen aansluiten op DaVinci en Vier keer Wijzer Onze lessen kunnen in zijn geheel worden gebruikt, maar kunnen desgewenst ook (gedeeltelijk) worden aangepast door de leerkracht. In onze digitale leeromgeving in LessonUp kunt u gemakkelijk slides toevoegen of verwijderen aan de les.

Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal is een digitale methode. Maar uiteraard kunt u een abonnement op Wereld & Taal wel combineren met een abonnement op Begrijpend Lezen. Neem contact op met onze lezersservice voor een aanbod op maat.

De afsluitende quiz kan desgewenst als toets worden ingepland voor de leerlingen. In de digitale leeromgeving kunt u de voortgang bijhouden. Tijdens de lessen houden de leerlingen een projectschrift bij, zodat u de voortgang ook formatief kunt volgen. De leerlingen schrijven in hun projectschrift wat ze geleerd hebben en plakken hierin de verwerkingsopdrachten met ingevulde checklisten. Zodoende kan de voortgang ook over een langere periode (meerdere groepen) worden bijgehouden.

Kidsweek in de Klas uitproberen?

Maak nu kennis met de actuele onderwijsmethodes van Kidsweek in de Klas.
Vraag nu gratis een informatiepakket aan of sluit een voordelig abonnement af!

Arrow-up