Kidsweek in de Klas

Met Kidsweek in de Klas integreren we 3 vakgebieden: begrijpend lezen, wereldoriëntatie en burgerschap. In de lessen lezen de leerlingen rijke teksten uit Kidsweek en krijgen ze (via speciaal ontworpen digibordlessen) expliciete instructie voor begrijpend lezen, wereldoriëntatie en burgerschap. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor mondelinge communicatie en stelvaardigheden. De lessen zijn ontwikkeld voor de groepen 5 t/m 8. Dit zorgt voor veel leerplezier én het scheelt tijd op uw lesrooster! 

begrijpend lezen

Leesplezier en leesbevordering staan centraal bij Kidsweek in de Klas. De methode sluit aan bij het nieuwe curriculum:
- Aantekeningen maken op inhoud.
- Praten over de tekst.
- Teksten kunnen weergeven in diverse schema’s.
- Close Reading.
Omdat de lessen in begrijpend lezen in samenhang worden aangeboden, verhoogt dit de betrokkenheid, kennis en begrijpend leesvaardigheden van leerlingen. De methode is kerndoeldekkend voor begrijpend lezen.

Taal

Kidsweek in de Klas heeft een leerlijn schrijfvaardigheid ontwikkeld. Om de week wordt er een tekstsoort gekozen aan de hand van een bestaande tekst uit het lesplan van die week. Via digibordlessen, lesinstructies en tekstschema’s leren leerlingen dus diverse tekstsoorten schrijven. Via succescriteria kunnen zij hun eigen tekst (laten) beoordelen. Daarnaast maken we wekelijks een les mondelinge communicatie bij de wekelijkse burgerschaptekst.

Burgerschap

Elke week staat ook burgerschap centraal. Leerlingen krijgen informatie over diverse onderwerpen, oefenen daarnaast begrijpend leesvaardigheden en vormen een eigen mening over een onderwerp. Alle bouwstenen van burgerschap komen in een schooljaar aan bod. 10x per jaar is er in Kidsweek een uitgebreide bijlage met burgerschapsartikelen waar we diverse lessen bij ontwikkelen. De methode is kerndoeldekkend voor burgerschap.

Wereldoriëntatie

Elke week staan er artikelen in Kidsweek die gaan over wat er in de wereld gebeurt. Van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen tot discriminatie en politiek. Door de actualiteit in de lessen te betrekken, leren de leerlingen hoe een aardbeving ontstaat nadat zij daar net over hebben gelezen. Dit zorgt ervoor dat uw leerlingen extra betrokken zijn bij het onderwerp en nieuwsgierig zijn naar meer (achtergrond)informatie. De methode is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie.

doe een proefles!

Een keertje kijken hoe een les van Kidsweek in de Klas eruitziet? Of de les een keer uitproberen in de klas? Doe dan een proefles Kidsweek in de Klas Compleet!

Kidsweek in de Klas heeft een lesplan dat bestaat uit verschillende lessen:

scoop6

Les 1: Actuele les

In deze les staat een actuele tekst uit de Kidsweek centraal. Het doel is om kennis te vergaren over een onderwerp, maar leerlingen oefenen ook met begrijpend lezenvaardigheden.

scoop2

Les 2: Wereldoriëntatie algemeen begrip (WO)

Een verdiepende les en verdiepende tekst bij de actualiteit. Leerlingen krijgen extra kennis en duiding bij de actualiteit. Er is een tekst voor groep 5/6 en een tekst voor groep 7/8.

scoop4

Les 3: Wereldoriëntatie Begrijpend leesvaardigheden (begrijpend lezen)

In deze les staan dezelfde teksten centraal als bij les 2. Bij deze lessen staan doelen voor begrijpend lezen centraal.

scoop

Les 4: Burgerschap

In deze les staat er een burgerschapstekst centraal, passend bij het thema van die betreffende week. Deze tekst is vooral bedoeld om extra kennis op te doen, zodat leerlingen uiteindelijk een mening kunnen vormen over dit onderwerp (les 5). Daarnaast worden er in deze les begrijpend lezenvaardigheden geoefend.

scoop5

Les 5: Mondelinge communicatie (n.a.v. les 4)

In deze les draait het om mondelinge communicatie. Wat vinden leerlingen van datgene wat ze in les 4 gelezen hebben? En hoe voeren ze daar met elkaar een goed gesprek over?

scoop6

Les 6: Waarderende of literaire tekst (begrijpend lezen)

Deze les heeft afwisselend een waarderende tekst of literaire tekst. Bij beide teksten worden verschillende lessen gemaakt, elk met een eigen type lesdoel en bijbehorende instructie. Deze tekst komt uit de Kidsweekkrant.

scoop1

Les 7: Geschiedenis (wereldoriëntatie)

In deze les gaan we in op de historie op het onderwerp dat centraal staat in het betreffende lesplan. uiteraard is deze les gericht op het opdoen van kennis, maar ook hier worden begrijpend lezenvaardigheden geoefend.

scoop2

Leerlijn schrijfvaardigheid

Kidsweek in de Klas heeft een leerlijn schrijfvaardigheid ontwikkeld. De schrijfvaardigheidslijn hangt samen met die van begrijpend lezen, maar is een additionele lijn. Het is mogelijk alleen deze te doen, maar dan is het wel van belang dat de tekst die bij een van de lessen hoort ook wordt gelezen. Een van de teksten is qua opbouw, of doel gekoppeld aan de schrijfvaardigheidslessen. Kinderen schrijven namelijk een tekst die lijkt op die ze gelezen hebben. Omdat schrijven een heel proces is, kun je ervoor kiezen dit over twee weken uit te spreiden.

scoop4

Toegang tot ons archief met teksten en lessen

Ons archief staat vol met teksten en lessen geordend per thema. Zodoende kun je ook meerdere weken van groep 4 t/m 8 aan hetzelfde thema werken. Ook kan het archief als inspiratie worden gebruikt voor scholen die thematisch werken, of die al een methode voor wereldoriëntatie hebben. Je kunt in de lessen namelijk gemakkelijk slides toevoegen of verwijderen, waardoor je binnen een handomdraai je eigen les hebt ontwikkeld.

scoop5

Toegang tot lessen begrijpend luisteren

De lessen begrijpend luisteren zijn geschikt voor groep 1 t/m 3. In de lessen bekijken de leerlingen een filmpje waarin een (informatief)prentenboek wordt voorgelezen. Aan de hand van de lesinstructies kun je aandacht besteden aan begrijpend luisteren, fonemisch en fonologisch bewustzijn en woordenschat.

Referenties

Wat onze klanten zeggen.

Kidsweek in de Klas uitproberen?

Maak nu kennis met de actuele onderwijsmethodes van Kidsweek in de Klas - Compleet.
Neem een proeflicentie of kies voor een abonnement voor de hele school.

Digitaal jaarabonnement

560,-
Bestaat uit elke week
 • Elke week een pakket met kranten en lesboekjes
 • Toegang tot de digitale leeromgeving met digibordlessen begrijpend lezen en wereldoriëntatie, lesinstructies, verwerkingsopdrachten en antwoordbladen
 • Strategietoesten en remediëringsbladen
 • Toegang tot archief met digitale themalessen
Bestel nu

Proefabonnement

100,-
Bestaat uit 6 weken:
 • Vanaf 15 kranten met lesboekjes
 • Lessen begrijpend lezen
 • Lessen wereldoriëntatie
 • Lessen begrijpend luisteren
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digibordlessen en (digitale) verwerkingsopdrachten
 • Strategietoesten en remediëringsbladen
 • Toegang tot archief met digitale themalessen
Bestel nu

Jaarabonnement

783,-
Bestaat uit een schooljaar lang:
 • Elke week een pakket met kranten en lesboekjes
 • Lessen begrijpend lezen
 • Lessen wereldoriëntatie
 • Lessen begrijpend luisteren
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Digibordlessen en (digitale) verwerkingsopdrachten
 • Strategietoetsen en remediëringsbladen
 • Toegang tot archief met digitale themalessen
 • Bij 30 of meer kranten gratis werkmap Begrijpend Lezen en Wereld & Taal
Bestel nu

Wil je een abonnement afsluiten voor een school in België?
Stuur ons dan een mailtje naar scholen@kidsweek.nl.

Arrow-up