Lesmateriaal

Aan de hand van artikelen uit Kidsweek worden er lessen gemaakt waarbij de (kern)doelen van wereldoriëntatie en taal geïntegreerd worden aangeboden. Het lesmateriaal wordt op twee niveaus ontwikkeld. Niveau 1 is geschikt voor groep 5/6 en niveau 2 is geschikt voor groep 7/8.

Een les Wereld & Taal bestaat uit:

Lesinstructie
Digibordles
Verdiepende tekst over het onderwerp
Verwerkingsopdrachten
Afsluitende quiz

Elke week kiest de onderwijsredactie twee artikelen uit Kidsweek die aansluiten bij de kerndoelen van wereldoriëntatie. Tijdens de digibordles wordt het artikel uit Kidsweek gelezen, zodat er voorkennis over het onderwerp wordt opgedaan. Vervolgens gaan de leerlingen de verdiepende tekst lezen. Er wordt bij Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal zowel gebruikt gemaakt van literaire teksten als zakelijke teksten. Bij de verdiepende achtergrondteksten worden verwerkingsopdrachten aangeboden voor woordenschat-, lees-, spreek-, luister-, en schrijfontwikkeling. Met de afsluitende quiz testen de leerlingen hun kennis over het onderwerp. Een les duur 1,5 uur en is in te zetten op verschillende momenten in de week.

Archief
Alle teksten en verwerkingsopdrachten die wekelijks worden ontwikkeld worden opgeslagen in het archief. Daarnaast worden er extra teksten en lesmaterialen gemaakt, om zodoende het archief zo veel mogelijk te vullen. Op deze manier kunt u de teksten en lessen van Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal ook gebruiken als u schoolbreed thematisch werkt.