Reading:
Een nieuwe methode … en nu?

Image

Een nieuwe methode … en nu?

10 mei 2021

Voor de ontwikkeling van onze nieuwe lesmethode Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal hebben we ongeveer een jaar geleden al contact gelegd met SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. SLO streeft, net als wij, naar meer samenhang in lessen. Zo worden lessen betekenisvoller voor leerlingen én leerkrachten. Hoe zag deze samenwerking er precies uit? 

Veel scholen die net zijn gestart met een nieuwe methode geven aan dat ze het prettig vinden als schoolbreed afspraken worden gemaakt over de inzet van de methode. Ook de scholen die Kidsweek gebruiken. Er zijn namelijk nogal wat mogelijkheden. In de introductietraining maken we gezamenlijk afspraken. Hoe vaak gaat de onderbouw lessen begrijpend luisteren geven om zodoende een doorgaande leerlijn te waarborgen? Hoe bereiden ze die lessen voor? Hoe delen we de niveaugroepen in groep 4 t/m 8 in en hoe gaan we om met differentiatie? Werken we groepsdoorbroken of niet?

 Wanneer plannen we de lessen in op onze lesroosters? Etc. Ook bespreken we de theoretische onderbouwing van de methode. Denk bijvoorbeeld aan een uitleg van het GRRIM-Model, expliciete directe instructie (EDI), modelen en het maken van aantekeningen. Tevens leggen we uit welke mogelijkheden onze digitale leeromgeving LessonUp biedt en hoe dit werkt. Je kunt bijvoorbeeld kinderen interactief mee laten doen met de les, waardoor de antwoorden die zij op hun eigen device geven op het bord worden getoond. Je kunt lessen naar eigen inzicht aanpassen door slides toe te voegen of te verwijderen en je kunt digitale verwerkingsopdrachten inplannen voor de leerlingen. Sommige scholen vinden het prettig om ook hierover vaste afspraken te maken.

Scholen die (nog meer) willen inzetten op het verhogen van resultaten kiezen naast de introductietraining vaak voor een inhoudelijke scholing voor het hele team. Hiervoor bieden we meerdere verdiepende trainingen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van effectieve lesinstructies voor begrijpend lezen en begrijpend luisteren en de analyse van resultaten en wat daarmee te doen. Ook begeleiden wij scholen die begrijpend lezen willen koppelen aan het zaakvakonderwijs. Kortom: de ene school is de andere niet. We gaan daarom altijd in gesprek om te kijken waar wij een effectieve bijdrage kunnen leveren. Daar passen wij ons trainingsaanbod op aan.

Meer weten over samenhang in het onderwijs? Bekijk dan de website van SLO. Wil je na het lezen van deze blog de lesmethode uitproberen? Neem dan een proefabonnement op de lesmethode Wereld en Taal!

Gerelateerde berichten

15 maart 2021

‘Het leerplezier is aanzienlijk toegenomen sinds we Kidsweek gebruiken’

ideeen voor geintegreerd lesgeven
16 februari 2021

Kansen zien in geïntegreerd lesgeven

doen kinderen vrijwillig klusjes
28 mei 2018

40% van de kinderen doet vrijwillig klusjes voor anderen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk. Maar hoe graag doen kinderen eigenlijk vrijwillig iets voor een ander zonder daarvoor betaald te krijgen? Samsam vroeg het 787 kinderen van 7 tot 12 jaar. En wat blijkt: 40% doet wel eens vrijwillig een klusje voor een ander. Van de kinderen die dat nog niet doen, zou 75% dat wel willen.

Arrow-up