Reading:
Het belang van voorlezen – 5 lestips

Image

Het belang van voorlezen – 5 lestips

20 januari 2020

Samen (voor)lezen stimuleert allereerst het leesgedrag van het kind. Daarnaast heeft het een langdurige invloed op de schoolprestaties van het kind: zowel op cognitief niveau als op sociaal-emotioneel niveau. Het belang van voorlezen bij jonge leerlingen (onderbouw) is bij velen bekend, maar voorlezen bij oudere leerlingen (bovenbouw) is net zo zinvol!  

Tip 1: Begin de dag met het voorlezen van het nieuws 

Begin de dag met Kidsweek. Pak de krant er aan het begin van de dag bij en laat de leerlingen erdoorheen bladeren. Wat is er afgelopen week allemaal gebeurd? Door ’s ochtends even kort met de krant te beginnen, zijn de leerlingen op de hoogte van het nieuws en heeft u meteen al wat kunnen voorlezen.  

Tip 2: Laat de leerlingen kiezen 

De krant van Kidsweek is uitermate geschikt om voor te lezen, omdat de krant uit vele verschillende onderwerpen bestaat. Wanneer leerlingen zelf een artikel mogen kiezen, is de betrokkenheid groter. Laat de leerlingen daarom een artikel kiezen dat u vervolgens voorleest. 

Tip 3: Ga in gesprek 

Een boek of artikel leent zich uitstekend voor het voeren van een kort gesprek met de leerlingen. Tijdens het lezen van de tekst kunnen er allerlei vragen omhoog komen bij de leerlingen. Laat ze deze vragen onthouden of opschrijven. Na het lezen is er de tijd om in gesprek te gaan over het onderwerp. Welk gevoel roept dit nieuws bij de leerlingen op? Wat zouden ze graag nog willen weten over dit onderwerp?  

Voorbeeld: Lees een recensie voor (vaak achteraan in Kidsweek) over een boek, film of game.

  • Kun je in het kort vertellen waar het boek/de film/game over gaat? 
  • Wat lijkt jou leuk/spannend/grappig aan dit boek/deze film/game? 
  • Wat vindt de schrijver van dit boek/deze film/game?  
  • Lijkt het jou leuk om dit boek te lezen/deze film te kijken/de game te spelen? Waarom wel of waarom niet? 
  • Als een kind het boek al heeft gelezen/de film al heeft gezien/de game al heeft gespeeld: Ben jij het eens met de schrijver? Waarom wel of waarom niet? Wil je een stukje voorlezen uit het boek? 

Tip 4: Wissel het voorlezen af 

Gedurende de week kunt u dit moment ook overlaten aan leerlingen. Laat een leerling een keer voorlezen of iets over een onderwerp uit de krant vertellen. Door eerst het goede voorbeeld te laten zien, kunnen leerlingen dit daarna zelf uitvoeren. Zo kan een kind een onderwerp kiezen wat hij/zij aanspreekt. Lees ook eens de stelling van de week en praat vervolgens over het onderwerp van de tekst. Zijn de leerlingen het eens of oneens met de schrijver van de tekst? Kunnen zij hun mening onderbouwen met argumenten? 

Tip 5: Gebruik beeldmateriaal 

Het is altijd leerzaam en leuk om beeldmateriaal toe te voegen aan het voorlezen. Zet op de achtergrond een foto over het onderwerp van de tekst. Dit kan een mooie nieuwsfoto zijn of een informatief plaatje. Op pagina 2/3 van de krant staan ook vaak nieuwsfoto’s. Het is ook mogelijk om voor of na het lezen van de tekst een video te laten zien over het onderwerp. Denk daarbij aan het jeugdjournaal of een informatief filmpje over het onderwerp. Zo verbindt u het voorlezen aan het vergroten van de kennis van de wereld. 

Over Kidsweek in de Klas

In deze wereld wordt het steeds moeilijker om nep van echt nieuws te onderscheiden. Kidsweek in de Klas vindt het belangrijk om leerlingen (en leerkrachten) handvatten te bieden om op basis van betrouwbare bronnen een eigen mening te vormen en kritisch te kijken naar de wereld van morgen.

Lees meer over onze lesmethode Begrijpend Lezen.

Gerelateerde berichten

21 februari 2022

Tips voor meer complimenten in de klas

kerst cadeautje
15 december 2021

Kerstboekje

Arrow-up