Reading:
Thuisonderwijs met Kidsweek, SLO en Schooltv

Image

Thuisonderwijs met Kidsweek, SLO en Schooltv

23 maart 2020

Het is een verwarrende tijd voor leerlingen en leraren. De scholen zijn dicht maar het onderwijs gaat door. Er zijn online talloze lesideeën te vinden maar hoe zorg je er voor dat van al deze ideeën goed onderwijs kan worden gemaakt? Kidsweek, Schooltv en SLO bundelen hun krachten en werken samen om thuisonderwijs aan leerlingen uit groep 5 t/m 8 te ondersteunen.

Nu leerlingen vanwege het coronavirus niet naar school kunnen, spannen leraren en ouders zich maximaal in om hun kinderen zo goed mogelijk aan het leren te houden. Kidsweek, Schooltv en SLO ontwikkelen samen speciale (gratis) lessen voor thuis om daarbij te helpen. Voor groep 5 t/m 8 worden er geïntegreerde lesmaterialen voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek), taal en rekenen gemaakt.

Doelen

Om de kwaliteit van de lesmaterialen te waarborgen ondersteunt SLO bij de aansluiting op onderwijsdoelen (kern- en tussendoelen) waaraan leerlingen kunnen werken. De lessen van Kidsweek in de Klas – verrijkt met de informatieve filmpjes van Schooltv – sluiten aan op deze kern- en tussendoelen. Als ouder en leraar zie je in het lesoverzicht wat het kind leert van de lessen die hij of zij met Kidsweek doet. Ook voor de leerling zijn de leerdoelen inzichtelijk gemaakt.

Samenhang

In de lessen staat een actueel thema centraal. Van daaruit worden verschillende vakken aangeboden. SLO kijkt naar de wijze waarop samenhang tussen verschillende leergebieden in de materialen terugkomt, bijvoorbeeld tussen wereldoriëntatie en taal en rekenen, en of (vakoverstijgende) vaardigheden voldoende aan bod komen.

Voorbeeld

De eerste lessenreeks gaat over Lichaam & gezondheid en haakt in op het coronavirus. Daarin wordt (begrijpend) lezen over het coronavirus gekoppeld aan weten hoe bacteriën en virussen zich verspreiden, hoe snel ze zich vermeerderen (rekenen) en of een bacterie eigenlijk hetzelfde is als een virus (natuur). Om te weten in hoeverre het coronavirus zich in je eigen gemeente heeft verspreid, is het handig om grafieken en tabellen te kunnen lezen (rekenen en aardrijkskunde). En als je er dan vervolgens een tekst over schrijft kun je laten zien wat je hebt geleerd (schrijven). Kortom: er is genoeg te ontdekken en te leren!

Materialen

De eerste lessenreeks vind je op www.kidsweekindeklas.nl/thuis – mapje Wereld & Taal – Lichaam en gezondheid. De komende weken zullen er meer materialen ontwikkeld worden. Op deze plek zullen naast de lessenreeks ook verwijzingen naar andere initiatieven komen en informatie over hoe je thuisonderwijs kunt vormgeven.

Meer informatie over de leerlijnen is te vinden op https://slo.nl/thuisonderwijs/

Gerelateerde berichten

2 juni 2022

Nieuwe methode: Kidsweek in de Klas Compleet!

Schooltaalwoorden
10 januari 2019

Schooltaalwoorden aanleren

14 juni 2021

Met rijke teksten de leesmotivatie bevorderen

Arrow-up