Reading:
We lanceren een nieuwe methode; Wereld & Taal!

Image

We lanceren een nieuwe methode; Wereld & Taal!

5 september 2019

Dit schooljaar brengen we een nieuwe lesmethode op de markt: Kidsweek in de Klas – Wereld & Taal. Met deze digitale methode gaan leerlingen aan de hand van nieuwsartikelen uit Kidsweek aan de slag met geïntegreerde opdrachten voor wereldoriëntatie en taal. Vanaf 2 september kunnen scholen de lesmethode een maand gratis uitproberen.

Met Wereld & Taal willen wij inspelen op een trend in het onderwijs: vakoverstijgend lesgeven. In de lessen leren kinderen over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek, terwijl ze werken aan hun taaldoelen. Zo hopen we door middel van deze lesmethode leerkrachten tegemoet te komen en de druk op het lesrooster te verminderen.

Wereld & Taal: actueel en journalistiek

Onderscheidend aan deze methode is dat het wekelijkse nieuws het uitgangspunt is voor de lessen wereldoriëntatie.

Henrike van Gelder (Hoofdredacteur Kidsweek) legt uit: ‘met Kidsweek hebben we een uniek product in handen. We schrijven elke week over wat er in de wereld speelt én we hebben een onderwijsredactie die er elke week een les bij kan maken. Zo kunnen zij meteen een les maken over aardbevingen, op het moment dat er net een heeft plaatsgevonden.

Femke Ruiter (Hoofd Onderwijs Kidsweek in de Klas) beaamt de toegevoegde waarde van journalistiek in het onderwijs: ‘Kidsweek staat elke week vol met rijke teksten die geschreven worden door onafhankelijke journalisten. Door deze te lezen, vergroten kinderen hun taalontwikkeling en leren ze over de wereld. De actualiteit uit de krant spreekt kinderen vaak aan en is bij Kidsweek in de Klas altijd de aanleiding voor de les.‘ Met taalonderwijs hebben we al jaren ervaring; de methode voor begrijpend lezen wordt inmiddels op 1200 scholen ingezet.

Het lesmateriaal van Wereld & Taal

Elke les Wereld & Taal bestaat uit een artikel uit Kidsweek, een verdiepende achtergrondtekst, interactieve verwerkingsopdrachten en een afsluitende quiz, die leerlingen kunnen doen via hun eigen device. Het lesmateriaal wordt op twee niveaus ontwikkeld: voor groep 5/6 en voor groep 7/8. Alle teksten en opdrachten worden opgeslagen in een archief. Zo kunnen ook scholen die thematisch werken gebruik maken van de rijke teksten en opdrachten waarbij wereldoriëntatie en taal geïntegreerd wordt aangeboden.

Kerndoelen

Het eerste jaar kunnen we nog niet volledig garanderen dat alle kerndoelen voor wereldoriëntatie gedekt worden. Scholen die dit jaar instromen betalen daarom een instapprijs van € 299,- voor het hele jaar. Samen met deze scholen willen we de methode verbeteren en goed laten aansluiten bij de wensen uit het onderwijs. Het streven is dat Wereld & Taal in het schooljaar 2020/2021 kerndoeldekkend is. De methode eerst uitproberen is mogelijk. Via www.kidsweekindeklas.nl/1maandgratis kunnen scholen een gratis proeflicentie van een maand afsluiten.

Gerelateerde berichten

20 januari 2020

Het belang van voorlezen – 5 lestips

2 november 2020

Gratis lespakket Wereld en Taal over de Amerikaanse Verkiezingen

Elke maand schrijft Frank een blog over zijn leven als leraar. Deze maand vertelt hij over de schooltuin.

Arrow-up