Reading:
Geïntegreerd lesgeven- de Viertakt van Verhallen

Image

Geïntegreerd lesgeven- de Viertakt van Verhallen

15 juni 2021

De meesten hebben er al eens van gehoord: de Viertakt van Verhallen. Dit is een didactisch model voor woordenschatonderwijs. Maar hoe ziet dat didactische model er ook alweer uit? En hoe werken wij bij Kidsweek met dit model?  

De opbouw van de Viertakt van Verhallen

De Viertakt van Verhallen bestaat uit vier didactische stappen in het expliciet woordenschatonderwijs.
Voorbewerken

de voorkennis activeren en de betrokkenheid vergroten. In deze fase wordt het woordenschatnetwerk geopend waaraan de te leren woorden gekoppeld kunnen worden. Denk hierbij aan het bespreken van een foto, het maken van een mindmap of het bekijken van een kort filmpje.

Semantiseren:

betekenis geven aan de woorden oftewel de definitie uitleggen. Dit moet gebeuren in de context waarin het woord wordt aangeboden. Het is belangrijk dat de leerkracht de betekenis uitlegt, zodat foutieve definities voorkomen worden.

Consolideren:

het inoefenen van de woorden. Net zo lang totdat het woord een vast plekje heeft in de woordenschat van de kinderen. Dit kan op allerlei manieren, denk aan: flitskaartjes, werkbladen en een woordenschatbingo.

Controleren:

om te weten of het woordleerproces geslaagd is. Daarbij is het belangrijk dat zowel de actieve als passieve kennis van het woord wordt gecontroleerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een quiz of mondelinge overhoring. 

Praktijkvoorbeeld Kidsweek

Bij Kidsweek in de Klas maken we een kerndoeldekkende methode begrijpend lezen. Daarbij wordt een pre-teachingles aangeboden. In die les wordt de tekst alvast een keer gelezen, wordt de kennis over het onderwerp uitgebreid en worden de moeilijke woorden uit de tekst besproken. Daarbij maken we gebruik van de Viertakt van Verhallen. Hoe ziet dit eruit?

Voorbewerken

Om de voorkennis van de leerlingen te activeren en hun betrokkenheid te vergroten wordt hier gevraagd welke muziek ze graag luisteren. De tekst gaat namelijk over een museum over muziek. De kinderen kunnen via hun eigen device antwoord geven op de vraag en zo ontstaat er een woordweb op het bord.

Kind in klaslokaal

Semantiseren

Iedere les worden er ongeveer drie woorden uit de tekst gekozen. Deze woorden worden uitgebreid door middel van een paraplu, kast, trap of synoniem. Er worden verschillende woordsoorten gebruikt. De woordenlijst van Digiwak dient daarbij als hulpmiddel. De leerkracht legt de woorden uit aan de hand van de woordkaarten. Op de woordkaarten staat het woord, de woordsoort, een definitie, een voorbeeldzin en een plaatje ter visuele ondersteuning.

Consolideren

Om de woorden in te oefenen, gaan de leerlingen met de opdrachten uit het lesboekje aan de slag. Dit kan zowel op papier als digitaal. Daarnaast is het goed om actieve spellen te doen met de woorden, zoals pictionary/galgje/memory.

Controleren

Om de drie weken maakt Kidsweek in de Klas een woordenschatquiz. In deze quiz worden de woorden van de afgelopen drie weken herhaald en zo gecontroleerd. Op deze manier kan nagegaan worden of het woordleerproces geslaagd is.

Kijk voor meer informatie op de website: https://www.kidsweekindeklas.nl/begrijpend-lezen/
Hier kun je een gratis informatiepakket aanvragen of een proefles bekijken!

Gerelateerde berichten

15 maart 2021

‘Het leerplezier is aanzienlijk toegenomen sinds we Kidsweek gebruiken’

Meisje met dyslexie
3 oktober 2022

Lesidee rondom het onderwerp: dyslexie

door
Technische_leesvaardigheid
10 december 2018

Het effect van kennis van de wereld en technische leesvaardigheid

Arrow-up