Reading:
Leesbevordering in het basisonderwijs

Image

Leesbevordering in het basisonderwijs

2 maart 2020

Stichting Lezen heeft vier onderzoeken gedaan naar de effecten van het programma de Bibliotheek op school in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Uit de evaluatie blijkt o.a. dat leerlingen met een betere leesvaardigheid vatbaarder zijn voor leesbevorderingsactiviteiten dan leerlingen met een beperkte leesvaardigheid.

Waar heeft dat mee te maken? En hoe bereik je toch ook de zwakkere en minder gemotiveerde lezers?

1. Vrij lezen is een van de meest voorkomende leesbevorderingsactiviteiten. Vooral leerlingen die al regelmatig lezen hebben baat bij vrije leesmomenten. Zwakkere lezers profiteren nog niet voldoende van deze tijd, wellicht omdat hun vaardigheden om zelfstandig te lezen nog tekortschieten. Het helpt om deze zwakkere lezers te ondersteunen bij het kiezen van een boek dat aansluit op hun leesniveau en interesses. Daarnaast helpt begeleiding van de leerkracht tijdens het lezen. Denk bijvoorbeeld aan het stellen van vragen die de leerling aan het denken zet, of het (gedeeltelijk) samen lezen van een boek.
Er kan ook gedacht worden aan luisterboeken voor de zwakkere lezers. Heeft een leerling moeite om zich langere tijd te concentreren op een boek? Wellicht heeft deze leerling baat bij muziek op de achtergrond zodat hij/zij zich makkelijker kan afsluiten van de omgeving.

Inzet Kidsweek – In Kidsweek bieden we wekelijks verschillende tekstvormen en onderwerpen aan. Laat de meer gemotiveerde leerlingen hierin zelf een keuze maken en begeleid de minder gemotiveerde lezers bij hun keuze. Vertel bijvoorbeeld in het kort waar de artikelen van die week over gaan door samen door de krant te bladeren of lees samen met een groepje een artikel uit de krant.

2. Voorlezen werkt stimulerend voor alle leerlingen. Het is dus van belang hier gedurende de gehele schoolloopbaan tijd aan te besteden. Elke dag een kwartier heeft al positieve effecten. Enige tijd geleden gaf Kidsweek in de Klas vijf tips voor het voorlezen.

3. Ondersteun de leesvaardigheid en werk aan zelfvertrouwen door leerlingen zicht te geven op hun eigen leesontwikkeling. Voer bijvoorbeeld leesgesprekjes en zet in op succeservaringen via de combinatie van modeling en feedback.

Inzet Kidsweek – Bij Kidsweek in de Klas geven wij regelmatig suggesties voor modeling in de lesinstructies. Door hardop te verwoorden wat u denkt tijdens het lezen geeft u de leerlingen als het ware een inkijkje in uw hoofd. Zo maakt u strategieën die voor u als goede lezer bijna vanzelfsprekend zijn, inzichtelijk voor de leerlingen waarbij dit mogelijk wat minder vanzelfsprekend is.

Lees hier de gehele publicatie van Stichting Lezen.

Gerelateerde berichten

Meisje met dyslexie
3 oktober 2022

Lesidee rondom het onderwerp: dyslexie

door
10 mei 2021

Een nieuwe methode … en nu?

Arrow-up