Reading:
Onderzoek over terrorisme: doe mee!

Image

Onderzoek over terrorisme: doe mee!

6 december 2021

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen al vanaf groep 4 bezig zijn met het ontdekken van het nieuws. Ook krijgen kinderen veel meer mee van heftig nieuws dan leerkrachten en ouders vaak denken. Samen met Kidsweek is TerInfo (Universiteit Utrecht) een onderzoek gestart naar de beleving van terrorisme onder kinderen. Voor dit onderzoek zijn we nog op zoek naar scholen die mee willen werken.

Over het project
TerInfo is een project, gestart door prof. dr. Beatrice de Graaf (Universiteit Utrecht), dat docenten en leerkrachten in het primair, voortgezet onderwijs en het mbo ondersteunt bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en disruptieve momenten in de klas. Ruim 180 scholen doen mee aan dit project. Samen met Kidsweek doen zij onderzoek naar de emoties en houdingen van kinderen (groep 7/8) ten opzichte van terrorisme en naar waar zij hun nieuws vandaan halen.

Wat houdt het onderzoek in?
Het onderzoek bestaat uit het enquêteren van leerlingen in de groepen 7 en 8. We vragen onder andere naar wat leerlingen weten en vinden van terrorisme, wat voor emoties het onderwerp oproept en naar waar leerlingen hun nieuws vandaan halen. We willen benadrukken dat kinderen niet zullen worden blootgesteld aan beelden van aanslagen, beelden van terroristen of aan terroristische propaganda. De enquête duurt ongeveer 30 minuten. Daarnaast willen we enkele leerlingen interviewen. Zij kunnen zichzelf daarvoor opgeven na afloop van de enquête.

Toestemming
Dit onderzoek is goedgekeurd door de Facultaire Ethische Toetsingscommissie Geesteswetenschappen en is anoniem. Dit betekent dat de onderzoeksresultaten niet herleidbaar zullen zijn. Mocht u willen meewerken aan het onderzoek, dan vragen wij om toestemming van de schoolleiding en om de ouders en verzorgers van deze leerlingen te informeren. Ook bestaat er de mogelijkheid voor de leerlingen (of diens ouders/verzorgers) om de onderzoeksresultaten naderhand te ontvangen, mocht dit gewenst zijn.

Gratis gastles voor de eerste 10 scholen
TerInfo kan het afnemen van de enquête ook combineren met een gastles over terrorisme. Voor de eerste 10 scholen die zich aanmelden is deze gastles gratis. Wees er dus snel bij! 

Wilt u meedoen aan ons onderzoek of heeft u nog vragen? Laat ons dit weten door te mailen naar: henrike.vangelder@kidsweek.nl

 

Gerelateerde berichten

Meester Martijn Kidsweek in de Klas scholenpanel
16 januari 2023

Oproep: Meedenkers gezocht!

Meisje met dyslexie
3 oktober 2022

Lesidee rondom het onderwerp: dyslexie

door
Arrow-up