Reading:
Subsidie voor scholen en besturen om corona-leerachterstanden te bestrijden

Image

Subsidie voor scholen en besturen om corona-leerachterstanden te bestrijden

14 augustus 2020

Het kabinet maakt voor het totale onderwijs geld vrij om eventuele leer- en ontwikkelachterstanden, opgelopen tijdens de schoolsluitingen vanwege Corona, te bestrijden. Iedere school kan hiervoor een subsidie aanvragen. Wat houdt de subsidie voor scholen en besturen in? Waar moet u aan voldoen om de subsidie te ontvangen en hoe vraagt u het aan? In dit artikel geven we antwoord op de meest gestelde vragen. 

Wat houdt de subsidie voor scholen en besturen in?

Scholen en instellingen kunnen subsidie aanvragen om hun leerlingen in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. De programma’s zijn bedoeld voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden in te halen als gevolg van de sluiting van scholen of instellingen door het coronavirus.

Het subsidiebedrag bedraagt €900,- per leerling. Scholen (of besturen) mogen subsidie aanvragen voor maximaal 10% van de leerlingen die op 1 oktober 2019 stonden ingeschreven. Voor scholen met meer achterstandsleerlingen geldt een maximum van 20%.

Waar moet het programma aan voldoen?

Het doel van de subsidie is om leerlingen die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief te bieden om de opgelopen onderwijsachterstanden weg te werken dan wel in te halen. De school bepaalt zelf welke leerlingen baat kunnen hebben bij de extra ondersteuning.

Scholen krijgen veel vrijheid om het lesprogramma te organiseren. Het heeft de voorkeur om dit buiten de reguliere lestijden te doen, bijvoorbeeld in vakanties, pauzes of na schooltijd, maar er wordt ook aangegeven dat dit tijdens momenten van zelfstandig werken onder schooltijd kan. Er wordt door het kabinet gesproken over een programma van gemiddeld 30 uur, maar dit kan variëren van leerling tot leerling. Voorafgaand aan de start van de extra ondersteuning moet duidelijk zijn wanneer een leerling het programma heeft afgerond.

Hoe vraagt u de subsidie voor scholen en besturen aan?

U kunt van 18 augustus tot en met 18 september 2020 subsidie aanvragen. Subsidies kunnen worden aangevraagd via de website www.dus-i.nl. Bij de aanvraag van de subsidie hoeft geen uitgebreid plan ingediend te worden. Een korte omschrijving (max. 250 woorden) waarin u aangeeft hoe u het inhaal- en ondersteuningsprogramma wil gaan vormgeven volstaat.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kidsweek en Samsam kunnen helpen bij het vormgeven van een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Lees meer

Gerelateerde berichten

ideeen voor geintegreerd lesgeven
16 februari 2021

Kansen zien in geïntegreerd lesgeven

25 augustus 2021

Themakalender schooljaar 2021-2022

door
Arrow-up