Vernieuwd lesmateriaal

1 september 2018

Welkom terug bij Kidsweek in de Klas! Hopelijk heeft u een fijne zomervakantie gehad. Kidsweek in de Klas heeft ondertussen een aantal inhoudelijke verbeteringen aan het lesmateriaal doorgevoerd. Hier leest u meer over deze verbeteringen en leggen we in het kort uit welke mogelijkheden u heeft met uw abonnement. Wij wensen u een heel fijn schooljaar toe!

De kennis van de wereld, het technische leesniveau, de woordenschatontwikkeling en het kunnen toepassen van strategieën zijn van invloed op het leesbegrip. Kidsweek in de Klas besteedt in de lessen aandacht aan al deze factoren. Begrijpend lezen wordt dan ook in samenhang aangeboden en gaat verder dan het aanleren van strategieën alleen. U ontvangt lesmateriaal op drie verschillende niveaus. Niveau A is geschikt voor groep 4/5, niveau B voor groep 6/7 en niveau C voor groep 8. Uiteraard kunt u per groep of per leerling differentiëren.

scoops

Kidsweek in de Klas inplannen in uw lesrooster
U kunt de lessen van Kidsweek in de Klas als volgt inplannen in uw lesrooster:

 • Vrij leesmoment (tijd naar keuze)

Uw leerlingen lezen tijdens het stillezen teksten naar keuze en maken de nieuwspuzzel

 • Pre-teaching (10 minuten)

Voorafgaand aan de eerste les begrijpend lezen (bijvoorbeeld tijdens het stillezen) geeft u pre-teaching aan uw risicoleerlingen, zodat zij tijdens de les begrijpend lezen beter mee kunnen komen met de groep. In deze les wordt de tekst al een keer gelezen en besteedt u volgens de Viertakt van Verhallen aandacht aan de woordenschatontwikkeling.

 • Begrijpend lezen les 1 – (30-45 minuten)

U start met de digibordles en leest de tekst met uw leerlingen. Dit doet u volgens het GRRIM-model (ik – wij – jullie – jij). In de lesinstructie leest u hoe u een gedeelte van de tekst kunt modelen. Het lesdoel heeft betrekking op de inhoud van de tekst. Uw leerlingen leren meer over een actueel onderwerp door erover te lezen, te praten en eventueel een aanvullend filmpje te bekijken. Zowel voor, tijdens als na het lezen maken uw leerlingen aantekeningen. De verwerkingsopdrachten worden zelfstandig in het lesboekje gemaakt.

 • Begrijpend lezen les 2 – (30-45 minuten)

U start met de digibordles, waarin één leesstrategie expliciet onderwezen wordt. Op deze manier leren uw leerlingen zich de strategieën één voor één eigen te maken, zodat zij ze kunnen toepassen op momenten dat ze het nodig hebben. In deze les leest u dezelfde tekst als in les 1 (close-reading).

Digitale leeromgeving
Met uw abonnement heeft u ook toegang tot de digitale leeromgeving in LessonUp. In deze omgeving vindt u: 

 • Lesinstructies met uitgebreide tips m.b.t. het hardop denkend voorlezen (modelen).
 • Digibordlessen, waarmee u de les start.
 • Digitale verwerkingsopdrachten
 • Antwoordbladen
 • Strategietoetsen
 • Remediëringsmaterialen
 • Lessen woordenschat die u als pre-teaching voor uw risicoleerlingen kunt inzetten.
 • Lessen begrijpend luisteren
 • Extra lesmaterialen, zoals actuele leskaarten, paas-, kerst- en zomerboekjes.
 • De webshop met hierin producten die u in de klas kunt gebruiken.


De beheerder van uw school heeft de inlogcodes ontvangen van Janneke van LessonUp. Hij of zij kan vervolgens andere leerkrachten toegang geven. Wekelijks staat op donderdag vanaf 18.00 uur het lesmateriaal voor u klaar op www.kidsweekindeklas.nl/lesmateriaal. Meer informatie over het gebruik van de digitale leeromgeving leest u in de handleiding. 

Fijn schooljaar! 

Gerelateerde berichten

1 september 2019

6 leuke kennismakingsspelletjes voor de eerste schoolweek

6 leuke kennismakingsspelletjes voor de eerste schoolweek

19 juni 2019

Over de digitale leeromgeving

Kidsweek in de Klas werkt met een digitale leeromgeving in LessonUp. Wanneer u als school een abonnement heeft op Kidsweek in de Klas, heeft u ook automatisch toegang tot deze digitale leeromgeving.

28 mei 2018

40% van de kinderen doet vrijwillig klusjes voor anderen

Er wordt veel onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk. Maar hoe graag doen kinderen eigenlijk vrijwillig iets voor een ander zonder daarvoor betaald te krijgen? Samsam vroeg het 787 kinderen van 7 tot 12 jaar. En wat blijkt: 40% doet wel eens vrijwillig een klusje voor een ander. Van de kinderen die dat nog niet doen, zou 75% dat wel willen.

Arrow-up