Reading:
4 tips voor een kringgesprek met Kidsweek

Image

4 tips voor een kringgesprek met Kidsweek

6 februari 2023

In de kring!

Op maandagochtend de weekendavonturen met elkaar uitwisselen, een (prenten)boek voorlezen tijdens het 10-uurtje, een thema introduceren aan de hand van een voorwerp, het nieuws uit Kidsweek bespreken. Het zijn allemaal momenten waarbij het handig is om gebruik te maken van een kringopstelling in het klaslokaal. Maar wat maakt het werken in een kring zo’n krachtige organisatievorm en hoe kun je het inzetten? Wij vertellen er graag meer over en geven je enkele voorbeelden.


De vorm van een kring zorgt er in eerste plaats voor dat leerlingen gericht zijn op elkaar in plaats van alleen op de leerkracht. Ze kunnen elkaar goed aankijken, wat er weer voor zorgt dat het luisteren naar elkaar gemakkelijker gaat en de betrokkenheid wordt vergroot. De kring geeft de kinderen daarnaast een gelijkwaardige positie. Door kringgesprekken te voeren en activiteiten in de kring te doen, leren kinderen praten én luisteren. Maar ze leren ook kiezen, hun mening geven, afspraken maken, zich aan regels houden, verslag uitbrengen, zich verwoorden, afwachten, doorvragen en nog véél meer vaardigheden.

Met Kidsweek in de kring

Aan de slag met de kringopstelling in de klas? Wij tippen graag enkele soorten kringen die je makkelijk kunt inzetten bij het gebruik van Kidsweek in de Klas. 

Tip 1: Nieuwskring

De leerlingen zoeken een nieuwsbericht uit Kidsweek. Ze kiezen een bericht dat zij interessant vinden en waar ze vragen bij kunnen bedenken. Ze zoeken op internet extra informatie op over het nieuws. Vervolgens vertellen ze in eigen woorden in de kring over het nieuws dat zij hebben gekozen. Ze lichten moeilijke woorden toe en geven hun mening over het nieuws. Ze stellen vervolgens vragen hierover aan hun klasgenoten. Dankzij deze oefening leren ze een nieuwsbericht samen te vatten en in eigen woorden te verwoorden en tegelijkertijd een kring te leiden.

Tip 2: Evaluatiekring

Hoe verliep de les of activiteit? Heb je het lesdoel behaald, denk je? Hoe verliep het samenwerken in het tafelgroepje? Bespreek het in de kring! De evaluatiekring duurt maar zo’n 10 minuten en is erop gericht te checken en controleren hoe de leerlingen de les hebben ervaren.

Tip 3: Stoeldiscussie

Elke week staat er een stelling in Kidsweek waar over gediscussieerd kan worden in de klas. De stoeldiscussie is altijd een groot succes omdat het zorgt voor grote betrokkenheid en interactie. Zo werkt het: maak een grote kring en zet 5 lege stoelen in een kleine kring in het midden. Eén stoel is altijd leeg. De leerlingen discussiëren vervolgens over de stelling. Wil iemand uit de buitenkring mee discussiëren? Dan kan dat op het sein van de leerkracht en neemt diegene de lege plek in. Iemand uit de binnenkring moet dan de kring verlaten. Zo blijft er altijd één stoel voer voor iemand om bij de discussie aan te schuiven.

Tip 4: De binnen- en buitenkring

Bij een binnen- en buitenkring vorm je twee kringen, de helft van de kinderen vormt de buitenkring en de andere helft de binnenkring. De kinderen in de binnenkring staan met het gezicht naar een kind in de buitenkring. Elke ronde mag eerst de buitenkring het woord nemen en daarna de binnenkring. Na een bepaalde tijd of bij de volgende vraag, schuift de buitenkring één of twee plekken door. Zo krijgen de kinderen steeds een nieuwe gesprekspartner. Deze kring is goed in te zetten bij bijvoorbeeld het activeren van voorkennis (wat weet jij al?) of evalueren en reflecteren (hoe ging het?) tijdens onze lessen Begrijpend Lezen en Wereld en Taal.

Kringgesprek met Kidsweek

Gerelateerde berichten

bewegend leren
27 januari 2020

Bewegend leren met Kidsweek

18 november 2020

Het Grote Kinderrechten Spel

Het grote kinderrechten spel, nu te downloaden!

Arrow-up